Her ser vi elever og lærere ved Bjerke skole i 1921.

Lærerne
Lengst til venstre ser vi de to lærerne, Hansen (sittende) og Anne Maren Bjørge. Hansen vet vi fint lite om (ikke en gang fornavnet), men Bjørge er derimot bedre kjent. Anne Maren Bjørge var født i Skien 18.januar 1900. Hun tok utdanning på Hamar lærerskole. I 1921 ble hun ansatt på Bjerke skole. Hun var altså helt fersk i læreryrket da dette bildet ble tatt. Bjørge het egentlig Kristiansen til etternavn, men skiftet til Bjørge i 1934. Anne Bjørge jobbet lenge i skolen. Hun døde i 1991, 91 år gammel.

Elevene
Mange av elevene har også blitt identifiserte. Foran fra venstre ser vi: Synnøve Solberg, Borghild Larsen, Håkon Jølberg, Arne Solberg, Olav Olsen, ukjent, Tormod Weidahl og Jens Karlsen.

I andre rekke fra venstre ser vi: Ragnhild Solberg, Astrid Kjepperud, Ågot Nøkleby, Liv (etternavn ukjent), Bergljot Hansen-Berger, Martinussen (fornavn ukjent), Ingrid Rognebakke, Ellen Høiaas, Synnøve Jølberg og Ragnhild Thorvaldsen.

Bakerst ser vi fra venstre: Else Inger Krogh, ukjent, Dagny Larsen, Ruth Karlsen, Marie (etternavn ukjent), Solvei Hansen-Berger, Karen Weydahl, Astrid Frestad, Kåre Vallebek, Ragnar Solberg og Einar Nøkleby.

Foto:
Fotonummer: 0213-192-0010
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Klara Jølberg d.y.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag

Trykte kilder:
Hamar Arbeiderblad 16.april 1991.
Norsk Kundgjørelsestidende 23.februar 1934.
Norske skolefolk, bind 1,
Paul T. Dreyers forlag, Stavanger 1966.