Østby skolekrets hadde lokaler på Hjell gård fram til 1911. Da sto et nytt bygg klart i Kråkstad og elevene ble flyttet over dit. Bildet viser et av de siste elevkullene ved Hjell skole.

Vi kjenner navnene til noen få av barna på bildet: Lengst til høyre i første rad sitter Borgine Iversen. Ragna Myrbråten (gift Rustad) står som nummer to i rad to. I tredje rad står Erling Nygaard lengst til venstre og Ella Telterud er nummer seks fra venstre. Hans Myrbråten er nummer to fra venstre i 4.rad og nummer seks i samme rad er Anna Stensrud (gift Nygaard). Kjenner du noen på bildet? Da er det fint om du forteller det til oss!

Læreren på bildet er Oline Aas (gift Holmen). Oline Aas var født 8.august 1881. Hun ble uteksaminert ved Hamar seminar i 1902 og jobbet først i Åmot. I 1907 overtok hun jobben i Østby krets etter Kathrine Koller. Aas jobbet ved Hjell skole de siste årene skolen eksisterte. I 1911 ble både hun og elevene overflyttet til Kråkstad skole.

Foto:
Elever ved Østby skolekrets, 1909-1910.
Fotonummer: SKIH 036 014.
Fotograf: ukjent.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Kilde:
Østlid, M: Kråkstad, en bygdebok, bind 1, Hamar 1929.