Ruth Kjølseth Holmen er på skitur i det som i dag er Ski bibliotek. Da bildet ble tatt, vinteren 1937, var dette området ubebygd. Ruths far, Andreas Holmen, eide Åsenveien 2, 4 og 6. Boligen lå i nr. 2 mens resten var hage. Den gangen var dette en ganske fredelig vei som minner lite om dagens travle gate mellom Posten og Storsenteret. I bakgrunnen ser vi gamle Salen, pinsemenighetens bygg. Bygget ble oppført i 1932 og sto fram til 1986. Da ble det revet for å gi plass til en ny forretningsgård. Nye Salen er for øvrig innlemmet i det nye bygget og er plassert omtrent på samme sted som tidligere.

Foto:
På skitur i Åsenveien, 1937.
Fotonummer: SKIH 045 003.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Ruth Kjølseth Glosli
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.