Her ser vi søstrene Anna og Gunhild Lønnegraff som er klare for skitur vinteren 1917. Deres onkel, Torkild Haugsjå, ser vi mellom jentene. Til høyre står foreldrene Ingeborg og Steffen Lønnegraff.

Familien Lønnegraff kom opprinnelig fra Vrådal i Telemark. Steffen Lønnegraff var skogeier og trelasthandler. De bodde i Villa Beverly, i dag er dette Eikeliveien 8. Familien bodde bare en kort periode i Ski, fra 1916 til 1921.

Anna Svanaug («Anni») var født 23.april 1905. Hun giftet seg i 1933 med lektor Sevald Simonsen fra Stavanger. Han jobbet da på Stavanger katedralskole. Seinere jobbet han på St. Svithuns skole i samme by. Paret fikk fire barn, to gutter og to jenter. Anna ble ei riktig gammel dame. Hun døde i 2001, 96 år gammel. Hun hadde da rukket å bli både bestemor og oldemor.

Gunhild var to år yngre enn Anna. Hun var født 6.juni 1907. Våren 1930 giftet hun seg med presten Johan Hilmar Løken. Han var den gangen sogneprest i Hyllestad i Sogn. Seinere bodde paret flere steder før de etter hvert bosatte seg i Oslo. De fikk seks barn. Gunhild døde våren 1986, 78 år gammel.

Foto:
Søstrene Lønnegraff på ski, 1917.
Fotonummer: SKIH 069 008
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Bjørg Løken.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Kilder:
Aftenposten 16.april 1986.
Bakken, Olav: Kviteseid bygdesoge, bind II, 1962.
Norges filologer og realister, 
Dreyer, Stavanger 1933.
Norges filologer og realister, Dreyer, Stavanger 1950.
Norges prester og teologiske kandidater, Hanches forlag, Oslo 1958.
Norske gardsbruk Telemark fylke II, Norske gardsbruk, Oslo 1955.
Simonsen, Sevald: Etterkommerne til Ole Olsen Bergeland og Aasa Eriksdatter Førre, Stavanger, 1969.
Ski Historielags kalender 2009.
Stavanger Aftenblad 1.desember 2001.
Trondsen, Sven: Aaraksætta i Treungen, Treungen 1958.