Ellen og Kristian Tronaas var to av de rundt 1,5 millioner menneskene som besøkte jubileumsutstillingen på Frogner i løpet av det vesle halvåret utstillingen var framme. Like ved inngangen til utstillingsområdet sto en fotograf og tilbød seg å fotografere de besøkende. Dermed fikk ekteparet Tronaas dette flotte bildet som et minne fra besøket.

Jubileumsutstillingen sto der vi finner Frognerparken i dag. Den ble satt opp i forbindelse med 100-årsjubileet for grunnloven og skulle blant annet vise det norske samfunns overgang fra bondesamfunn til industrisamfunn. Utstillingen åpnet 15.mai og var åpen gjennom hele sommeren. Det hele ble avsluttet et godt stykke utpå høsten. I våre dager er det gjerne den såkalte kongolandsbyen (som var befolket med senegalesere) som er mest kjent, men utstillingen hadde alt i alt 216 byggverk. Blant de mest imponerende er nok den digre sangerhallen der selve åpningsseremonien fant sted og de to karakteristiske tårnene som vi ser på bildet bak ekteparet Tronaas. Tårnene var 50 m høye og sto på hver sin side av ei lita bru. Her kunne man spise på restauranten eller nyte utsikten etter å ha tatt heisen opp til toppen.

Veien fra vår kommune og inn til hovedstaden var ikke så lang i 1914 heller, selv om togene gikk saktere og sjeldnere. Mange kråkstinger og skisokninger gjorde nok som ekteparet Tronaas og satte seg på toget og reiste inn til byen for å se på utstillingen. Her i lokalhistorisk arkiv finner vi spor etter nettopp dette. I arkivet til Kråkstad og Ski kristelige ungdomsforening kan vi lese denne omtalen under en oppsummering av året 1914: «Desuden skal endnu nævnes, at ved Besøget hos Hanches Sangkor var mange af dens Medlemmer ogsaa et Besøg paa Norges Jubilæumsudstilling i Christiania og de fleste af dens Medlemmer har vel besøgt og beseet Udstillingen en eller flere Gange. Nu hører som bekjent Jubilæumsudstillingen allerede Fortiden til, den er afsluttet. Den var som et Eventyr og et Besøg i den som et Besøg i et Eventyrslot. Snip, snap, snude, saa er Eventyret ude.»

Og eventyret tok slutt den 11.oktober. Det var den siste åpningsdagen og folk gikk mann av huse for å få et siste glimt av den eventyrlige utstillingen. Rundt 100.000 mennesker skal ha vært innenfor portene denne siste dagen. I våre dager er det mulig å få glimt av utstillingen på nettet. Du kan se en rekke bilder ved å klikke her. Det blei også tatt opp film fra utstillingen. Et filmklipp på rundt 8 minutter finner du her. Det er også mulig å lese en veiledning til utstillingen. Den finner du her:

Foto:
Ekteparet Tronaas på jubileumsutstillingen i Kristiania, 1914.
Fotonummer: 0213-018-0030
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Gunhild Berger.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Arkivkilder:
Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv P-1001, Fa0001: Kråkstad og Ski kristelige ungdomsforenings arkiv.

Trykte kilder:
Officiel veileder med dagsprogram, Kirste og Sieberth, Kristiania 1914.
Tvedt, Knut Are (red.): Oslo byleksikon, Kunnskapsforlaget, Oslo 2010.

Nettkilder:
Artemisa: http://www.artemisia.no/arc/historisk/oslo/bygninger/jubileumsutst.1914.html
Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Jubileumsutstillingen_p%C3%A5_Frogner_1914