På bildet ser vi folkevogna til familien Dahl utenfor Haglundveien 9. Bilen står pakket og klar til ferieturen. Bildet er trolig tatt sommeren 1957. I bakgrunnen sees huset til Hobberstad i Kjeppestadveien 10 og til høyre ligger Haglundveien 7. 

I tida etter 2.verdenskrig ble det mer vanlig at folk reiste på bilferie. I 1947 ble det innført tre ukers betalt ferie, og utover på 1950-tallet ble også arbeidsdagene kortere. Folk fikk altså mer fritid. På samme tid økte salget av biler betraktelig. Riktignok ble ikke bilsalget frigitt før i 1960, men mange fikk likevel muligheten til å kjøpe seg en liten familiebil. Fra 1950 til 1960 vokste den norske personbilparken fra 65 028 til 225 439 biler.

Dette skriver Jan Erik Larssen, kjent fra TV-programmet Autofil, om sine bilferieminner: ”På den tiden var det ikke så vanlig med stasjonsvogn, men alle biler hadde jo tak. Der oppe kunne du få plass til det utroligste, bare du var god nok til å stable og surre. Aerodynamikk var ikke noe tema, for hastigheten var uansett lav. At takgrinda knelte ned mot taket på midten, var heller ikke farlig. Lenger ned enn taket kom den uansett ikke. At bilen krenget i svinger på grunn av vesentlig forflytning av tyngdepunktet, syntes vi bare var gøy. I alle fall vi ungene i baksetet, og vi fikk bilen til å krenge ytterligere ved å lene oss fra side til side.” (Larssen 2005:40)

Folkevogna, eller ”bobla,” var svært populær. Den hadde godt salg over store deler av verden og ble produsert helt fram til 2003. De siste 25 åra ble biltypen kun produsert i Latin-Amerika. Da den siste ”egentlige” folkevogna rullet ut av fabrikken i Mexico i 2003, hadde det blitt produsert mer enn 21,5 mill eksemplarer av biltypen. Over 146.000 av boblene ble solgt i Norge.

Bobla har etter hvert fått kultstatus. Flere steder har man startet egne ”bobleklubber.” I 1993 ble Follo VW-klubb stiftet. Klubben arrangerer årlige treff og har ca. 100 medlemmer. Klubben i Follo er ikke eksklusiv for bobleeiere. Man trenger ikke en gang å eie en VW for å bli medlem. Det holder at man er interessert i VW og/eller Porsche. Klubben utgir bladet VW-Nytt Follo som kommer ut fire ganger i året. Lokalhistorisk arkiv har alle årgangene av dette bladet.

Foto:
Klar for ferie med folkevogna, 1957.
Fotonummer: SKIH 053 017.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: David Dahl.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Litteratur:
Alnæs, Karsten: Historien om Norge. Femti rike år, Gyldendal, Oslo 2000.
Jor, Finn: Bilen. En kjærlighetshistorie, Boksenteret, Oslo 2006.
Larssen, Jan Erik: Brooom. Mitt liv med bil. Gyldendal, Oslo 2005.

Arkiv:
Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv P-1038: Follo VW-klubb.

Nettsteder:
Statistisk sentralbyrå: www.ssb.no