Østlandets Blad har nå formidlet lokale nyheter i distriktet i 100 år. Avisa som i dag (2008) er en dagsavis med rundt 60 ansatte og et opplag på rundt 17000 (tall fra 2005), starta som en enkel firesiders avis i januar 1908.

Fram til 1919 het avisa Øieren og kom ut to ganger i uka, hver onsdag og lørdag. I starten kostet et årsabonnement 2 kr. Til sammenligning koster et slikt abonnement 1 860 kr i dag (2008).

Mye har endret seg i ØB siden oppstarten i januar 1908. Den enkle avisa som såg dagens lys for første gang den vinteren for hundre år siden, har endret seg drastisk.

Utviklingen har gått gradvis. Som allerede nevnt, endret avisa navn til Østlandets Blad allerede i 1919. For at leserne skulle forstå at det var Øieren med nytt navn de holdt i hånda, hadde avisa det gamle navnet anført nærmest som en undertittel på forsida.

Østlandets Blad ble tidlig dagsavis, allerede i 1930, men forsyningsproblemer under krigen gjorde at utgivelsene ble redusert til tre dager i uka. Denne ordningen varte til et stykke ut på 70-tallet. I 1992 gikk ØB over til tabloidformat. Tre år seinere, i 1995, kom ØB med egen lørdagsavis og samme år kjøpte de seg inn i TV-Follo. I 1996 fikk avisa også sin egen web-side.

Avisa har vært på flyttefot mange ganger. I starten holdt den til i Kråkstad, men flyttet til Ski allerede i 1918. Fram til krigen hadde ØB en omflakkende tilværelse i Ski sentrum. I 1940 kjøpte disponent Trygve Nore eiendommen Framhagen i Jernbaneveien og flyttet ØB dit. Dette ble avisas tilholdssted helt fram til 1967 da den nye ØB-gården stod ferdig.

Foto:
Kinoreklame for Østlandets Blad, ca. 1960.
Fotonummer: 0213 Ski 0133

Kilder:
Harrson, Harry: ”Fra Øieren til Østlandets Blad” i Follominne 1974, Follo Historie- og museumslag, Drøbak 1974.

Nettkilder:
Østlandets Blad.