Bildet viser det gamle ordførerkjedet i Ski som var i bruk fra 1975 til 1986. Dette kjedet blei brukt av bare to ordførere før det blei erstattet av dagens kjede, men det er kanskje det ordførerkjedet som har opplevd mest drama. Det blei rett og slett borte!

Gaven
Fredag 17.januar 1975 blei den nye delen av rådhuset høytidelig innviet. Rundt 100 gjester var tilstede for å bivåne begivenheten. Det blei holdt taler og overrakt gaver. Ei av gavene var et kjede til kommunens ordfører. Gaven var fra Dyno Industrier og blei overrakt av selskapets viseadministrerende direktør Egil Halvorsen. Ordfører Thorleif Løken var den første som fikk æren av å bære dette kjedet. I takketalen beskreiv han kjedet som sjeldent vakkert og mente at det var på tide at også ordføreren i Ski fikk et kjede.

Utforming
Kjedet var laget etter et utkast fra leder for Ski kunstforening, Olav Dag Viken. Det var en selvoppnevnt komité med Harry Harsson som formann, som sto bak selve idéen. Ski kommune hadde ikke noe kommunevåpen den gangen. Det som henger på kjedet er et utkast, en vignett, til det som etter hvert blei det offisielle kommunevåpenet. Denne vignetten, med de tre hestehodene i ring, blei altså tegnet av Olav Dag Viken.

På avveier
Sommeren 1986 forsvant dette ordførerkjedet. Det blei rett og slett stjålet. Noen innbruddstyver hadde tatt seg inn i rådhuset natt til 21.juli. De hadde brutt seg inn på flere kontorer og hadde blant annet fått med seg fotoutstyr og nøkkelen til parkeringsautomatene (som siden blei tømt). Til slutt hadde de beveget seg helt til topps og inntatt ordfører Ingvill Raaum sitt kontor. Der tok de med seg en dyr kalkulator, et par briller og altså ordførerkjedet.

Kjedet var på avveier i en måneds tid. I august dukket det heldigvis opp igjen i forbindelse med oppklaringen av en tyveribølge som hadde rammet Ski og Spydeberg. Tre unge menn fra Ski blei avhørt av politiet i forbindelse med forbrytelsene. Den ene av disse visste hvor kjedet lå. Trolig hadde det gått opp for den unge lovbryteren at ordførerkjedet ville være vanskelig å omsette i klingende mynt. Han hadde derfor gjemt det under Sebra-bygget. Dette var ikke dagens bygg oppført i murstein, men en kiosk som lå omtrent der dagens Sebra-bygg ligger. Ser en bort fra noen få skrammer, kom kjedet fra hendelsen uten varige mén.

Et nytt kjede
Kjedet var bare i bruk noen få måneder etter at det kom til rette, for arbeidet med et nytt kjede var i gang. Dette skulle prydes med det kommunevåpenet som blei godkjent ved kongelig resolusjon 19.desember 1986. Det var Truls Nygaard, samme person som utformet kommunevåpenet, som også tegnet selve symbolet som prydet det nye ordførerkjedet. Det var Bergen Bank som ga det nye kjedet til kommunen.

Kongebordet
Etter 33 år og ni ordførere går det nye ordførerkjedet ut av bruk ved årsskiftet. Ordføreren i Nordre Follo kommune skal bruke ordførerkjedet fra Oppegård. Dette er langt eldre enn de to kjedene fra Ski. Det blei utformet i 1965 og prydes med Kongebordet. Dette er to steinheller som ligger ved Den Fredrikshaldske Kongevei mellom Fløisbonn og Grønliåsen i Oppegård. I følge tradisjonen har hellene fått navn etter kong Sverre som en gang reiste denne veien. Siden kongeveien også går gjennom Ski blei dette sett på som en tilfredsstillende løsning.

Foto:
Det første ordførerkjedet i Ski, ukjent år.
Fotonummer: SKIB 012 058
Fotograf: ukjent.

Trykte kilder:
Aftenposten 18.januar 1975 og 20.januar 1975
Norske kommunevåpen, Kommunalforlaget, Oslo 1987.
Opplev Akershus; en veiviser til severdigheter, Forbundsmuseet i Akershus, Strømmen 1988.
Weydahl-Ottesen, Aase: «Kommunevåpen i Follo» i Follominne 2015.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 21.juli 1986, 20.august 1986, 20.august 2011 og 2.februar 2017.