Ved årsskiftet 1916-1917 overlot Oskar Opsand ordførervervet til C. A. Retvedt etter å ha hatt denne stillingen i 31 år. Vi ser Opsand i midten på dette bildet. De to øvrige er ikke kjente.

Som far så sønn
Johan Oskar Ottersen Opsand ble født i Ski i 1855. Da Oskar var fire år gammel, ble hans far Otter Opsand ordfører i kommunen. Otter hadde dette vervet i til sammen tolv år, fordelt på to bolker. Først i 1859-1867 og deretter i 1869-1873. Han var for øvrig varaordfører i perioden mellom disse bolkene. Otter Opsand var dessuten lærer og kirkesanger i Ski.

I januar 1873 døde Otter Opsand av tæring (tuberkulose). Han ble bare 48 år gammel. Oskar hadde da ennå ikke fylt 18.

Oskar gikk på mange måter i farens fotspor. Han tok først lærerutdanning ved Asker seminar (eksamen i 1874). Seinere gikk han på Den gymnastiske centralskole (eksamen i 1882). Denne skolen skiftet seinere navn til Statens gymnastikkskole. I 1875 ble han ansatt som lærer og kirkesanger i Ski.

I 1885 ble Oskar Opsand valgt inn i kommunestyret. Samtidig overtok han også ordførervervet. Det var imidlertid nære på at han ikke hadde fått vervet. En annen kandidat, Peder Haug, fikk like mange stemmer og det hele ble avgjort ved loddtrekning. Det smått ironiske er at da Oskar Opsand gikk av ved årsskiftet 1916-17, var også dette etter loddtrekning. Da var det C.A. Retvedt som trakk det lengste strået.

19.februar 1895 giftet Oskar seg med Maren Elise Midsem i Kråkstad kirke. Paret fikk etter hvert tre barn: Ottar (f. 1895), Hjørdis (f. 1896) og Margit (f. 1898).

Mange verv
I 1912 søkte Oskar Opsand avskjed som lærer. Han kjøpte gården Midsem i Kråkstad og drev den. I tillegg manglet det ikke på tillitsverv foruten ordførervervet. Han var forlikskommissær, medlem og formann i fylkesskolestyret, formann i overstyret for fylkets husmorskole, overformynderrevisor, formann i Follo Brandassuranseforening i 30 år, stifter og regnskapsfører i Follo telefonselskap og formann i prestegårdstilsynet i Akershus. I tillegg var han vararepresentant til Stortinget for Høyre i perioden 1925-27 og møtte i den sammenheng i Sosialkomiteen i juni 1926.

En gammel mann
Oskar Opsand blei en riktig gammel mann. Da han døde sommeren 1941, hadde han rukket å fylle 86 år. Han ble begravet fra Kråkstad kirke fredag 11.juli, og det var ei fullsatt kirke som tok farvel med den tidligere ordføreren. En rekke representanter for det offentlige liv var til stede. Også biskop Berggrav sendte en siste hilsen. I sitt minneord til Oskar Opsand sier han: «Hans minne reiser sig som en bauta i alle våre tanker som kjente ham og arbeidet sammen med ham i mange år. Der er velsignelse i å ha kjent ham og slik vil det også bli signing i hans bygd over hans navn hos slektene som kommer.» (ØB 14/7-41).

Fotoinfo:
Ordfører Oskar Opsand, ukjent år, ukjent sted.
Fotonummer: 0213-174-0104.
Fotograf: H. P. Bjørnstad.
Giver av bildet: Tulla Bjørnstad.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Øieren: 13.desember 1916.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 7.juli 1941, 14.juli 1941.
Østlid, M: Kråkstad, en bygdebok, bind I, Hamar 1929.

Nettkilder:
Arkivverket, Ministerialbok for Kråkstad prestegjeld 1870-1879: http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000001056878
Arkivverket, Ministerialbok for Kråkstad prestegjeld, Kråkstad sokn 1893-1931: http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/person/pv00000001347828
Arkivverket, Folketelling 1910 for 0212 Kråkstad herred: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036368002735
NSD, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste: http://www.nsd.uib.no/polsys/index.cfm?urlname=storting&lan=&MenuItem=N1_1&ChildItem=&State=collapse&UttakNr=33&person=12303