Bildet viser et stevne som ble arrangert av Nasjonal Samling på Ski torg under krigen. Vi vet ikke akkurat hvilken dato bildet ble tatt, men det ser ut til å være tatt på en lys og fin vårdag.

Stevnet 18.mai 1941
Nasjonal Samling arrangerte mange stevner i Ski under krigen. Ett av disse var søndag 18.mai 1941 og det er ikke utenkelig at bildet er tatt akkurat denne dagen. Stevnet var behørig annonsert i lokalavisene og det var satt opp egen buss fra Drøbak.

Stevnet startet kl.12 med at jentehirden fra Oslo marsjerte inn på torget. Dagens første taler var Ragna Prag Magelsen. Prag Magelsen var en framtredende leder i Nasjonal Samlings Kvinneorganisasjon (NSK). Hun var også en aktiv skribent og foredragsholder. I landssvikoppgjøret etter krigen blei hun dømt tre år og tre måneder i fengsel.

Denne maisøndagen i Ski talte hun blant annet om hvilke glimrende framtidsutsikter landet vårt hadde hvis vi bare fikk utnyttet naturressursene våre til fulle. Hun oppfordret de unge til å være med og bygge det nye Norges framtid. Talen høstet, i følge Akershus Amtstidende, stor applaus og ble avsluttet med ‘Ja, vi elsker.’ Etterpå kunne de tilreisende nyte forfriskninger og hygge seg i det vakre vårværet.

Stevnet fortsatte kl.17. Da entret Olga Bjoner talerstolen. Bjoner blei på folkemunne kalt ‘Riksrøya.’ Hun var først propagandaleder i NSK, og fra 1941 av blei hun leder for denne organisasjonen. Året etter blei hun også leder for Kvinnehirden. Hun var dessuten redaktør for NSKs blad Heim og ætt som kom ut fra 1942. Etter krigen blei hun dømt til seks år i fengsel.

Olga Bjoner talte på dette stevnet om hvor stort og hellig morskallet er og at det var viktig at de unge fikk det rette synet på livet. Det hvilte derfor et stort ansvar på mødrene som skulle så de rette frøene i barnesinnet. Også fru Bjoner høstet stor applaus fra de frammøtte.

Lederen for jentehirden, Liv Falkenberg, holdt så en liten tale om hirden som hun avsluttet med disse ordene: «Det er mitt ønske at jentehirden blir i alle dele så utmerket at vår fører blir stolt av oss» (Akershus Amtstidende 23.mai 1941).

Stevnet blei avsluttet med andakt ledet av sogneprest Johannes Andersen. Andersen var nylig blitt utnevnt til sogneprest i Drøbak. Han var en svært ihuga nazist som fort kom på kant med lokalbefolkningen. Kirkene blei stående bortimot tomme og menighetsrådet nektet å samarbeide med ham. Han kom etter hvert på kant med så å si alle. Sommeren 1943 klarte omsider ordfører i Drøbak, Haakon Mørk, å bli kvitt ham. Etter krigen blei Andersen dømt til fengsel i tre år.

Det nazistpresten talte om på dette stevnet, var at Nasjonal Samling var en åndelig bevegelse. Den skulle ikke bare samle folket til en ny og lys framtid, men også gi plass til store, åndelig verdier i våre liv. Han beklaget de som i sin blindhet satte seg selv utenfor alt, i denne rike tid.

Stevnet 6.mai 1936
Dette var for øvrig ikke første gang Nasjonal Samling arrangerte stevne i Ski. Fem år tidligere, onsdag 6.mai 1936, arrangerte NS friluftsmøte på Ski torg. Denne gangen gikk det ikke like fredelig for seg.

I Østlandets Blad 7.mai 1936 kan vi lese at hovedtaler denne dagen var ‘advokat Hjort.’ Dette var sannsynligvis høyesterettsadvokat Johan B. Hjort. Han var en av de som stiftet Nasjonal Samling i 1933 sammen med blant andre Vidkun Quisling. Hjort representerte en krets innenfor partiet som var i opposisjon mot Quisling. I februar 1937 meldte han seg ut av NS. Etter tyskernes okkupasjon av Norge i 1940 kom Hjort i klammeri med okkupasjonsstyresmaktene. Høsten 1941 blei han arrestert og sendt til Tyskland. Hans tyske svoger klarte å få han internert på et slott utenfor Berlin. Her ble han etter hvert dårlig passet på. Han benyttet da anledningen til å hjelpe nordmenn som satt som krigsfanger i Tyskland.

6.mai 1936 var altså Johan B. Hjort på besøk i Ski. Han ankom torget med Nasjonal Samlings propagandabil. Bilen var utrustet med eget høyttaleranlegg og Hjort klatret oppå biltaket og holdt talen derfra. Østlandets Blad forteller at han talte rundt temaet ‘Hva er sosialisme?’ Det var imidlertid en del tilhørere som ikke delte advokatens syn på dette spørsmålet. Flere ungdommer forstyrret taleren med tilrop og høylytt latter. En ung mann som syklet innimellom tilhørerne og veivet med en rød vimpel med en hammer på, blei bortvist av lensmannen. Lokalavisen var svært kritisk til de bråkete ungdommene og mente at de gjorde seg selv til spott og spe. Hjort skal ha mottatt kraftig applaus etter talen. Det hele blei avsluttet med ‘Ja, vi elsker.’

Foto:
Nazimøte på Ski torg, ca.1941-43.
Fotonummer: SKIH 016 011
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Kaare Westgaard
Bildet er samlet inn av Ski Historielag

Trykte kilder:
Akershus Amtstidende: 16. og 23.mai 1941.
Holm, Christian Hintze: Frogn bygdebokverk, bind 4, Sommeridyll og krisetider, Frogn kommune, 2000.
Østlandets Blad 7.mai 1936 og 14.mai 1941.
Øystå, Øystein: Frogn bygdebokverk, bind 5, Ny frihet og nytt Frogn, Frogn kommune 2001.

Nettkilder:
Store Norske leksikon: snl.no (Olga Bjoner og Ragna Prag Magelsen)
Norsk biografisk leksikon: https://nbl.snl.no/Johan_B_Hjort