På østsida av Tussetjern finner vi Møllerenga. Eiendommen har vært i kommunal eie siden 2016. Møllerenga var opprinnelig en husmannsplass under Vevelstad gård.

Ridderen
Eiendommen ble solgt til kaptein J. Normann i 1895. Johan Ferdinand Normann var født i Bodø i 1851. I 1891 giftet han seg med Nikoline Jeanette Birch. Hun var født i Kristiansand i 1866. Paret fikk tre døtre sammen; Johanne Sofie (født 1892), Margit Nikoline (født 1895) og Eva Edel (født 1898).

Normann gikk gradene i forsvaret og ble etter hvert oberst og sjef for Smaalenenes infanteriregiment nr.1. I 1912 ble han utnevnt til ridder av 1.klasse av St. Olavs orden for militær fortjeneste. Normann gikk av for aldersgrensen i mai 1916. Han tilbrakte sine siste leveår på Møllerenga og døde der 3.november 1920. Johan Ferdinand Normann var for øvrig bror til den kjente maleren Eilert Adelsteen Normann (1848-1918).

Familien Kohmann
Etter Normanns død, ble eiendommen annonsert til salgs. I annonsen i Aftenposten 29.april 1921 beskrives eiendommen slik: «Hovedbygning med 8 værelser etc., mindre bygning med 2 værelser og kjøkken, stald, fjøs, laave, ca. 25 maal indmark, ca. 25 maal skog, vakkert beliggende med strandret til Tussetjern.»

Vi vet ikke når eiendommen ble solgt, men den kom etter hvert i familien Kohmanns eie, først ved Karen Augusta Kohmann og seinere ved sønnen, Karl Arthur. Familien Kohmann bodde en tid på Møllerenga, men tidlig på 1940-tallet ble gården forpaktet bort til John Klinge.

Forpakteren som ble eier
John Andreas Klinge var født 22.juli 1894. Han var oppvokst på gården Godager søndre på Stange i Hedmark. I 1928 giftet han seg med Palma Bratvold (f. 1902). Han forpaktet en tid en gård i Modum. Seinere forpaktet han Foss gård på Langhus. I 1942 flyttet han til Møllerenga og forpaktet denne gården. I tillegg forpaktet han ytterligere to gårder ved Tussetjern; Smedsrud og Tusse.

I 1958 ville Karl Arthur Kohmann selge Møllerenga. John Andreas Klinge ville gjerne kjøpe den, men en interessent fra Oslo hadde også meldt seg. For å overta en jordbrukseiendom måtte man imidlertid ha konsesjon. Ski jordstyre ble derfor involvert i saken. De vurderte det slik at mannen fra Oslo ikke hadde noen erfaring med jordbruk. Klinge hadde derimot drevet stedet i 16 år og hadde vist at han kunne drive en gård. Jordstyret anbefalte derfor at kommunen benyttet seg av forkjøpsretten til fordel for Klinge.

John Andreas Klinge bodde på Møllerenga fram til sin død i 1980. Etter det var eiendommen i familien Klinges eie i ytterligere 36 år, fram til 2016. Da ble den kjøpt av Ski kommune.

Møllerenga i dag
Møllerenga er nå et friluftsområde. Eiendommen er på 38,5 dekar og eies av Nordre Follo kommune. Området består av mye skogsnatur med et rikt fugleliv. Det er også anlagt ei frisbeegolfbane her som blir flittig brukt. Høsten 2019 ble det også sådd blomstereng på en del av området. Enga blomstrer riktig frodig og vakkert nå på sommeren og er hyppig besøkt av humler, bier og andre insekter. Det kan være vel verdt å ta en tur hit bare for å nyte stillheten og den vakre blomsterenga.

Du kan lese mer om eiendommen i kalenderen til Ski Historielag fra 2017. Du finner den her: https://www.ski-historielag.no/kalendere/2017_kalender.pdf

Foto:
Møllerenga, 23.august 2017.
Fotonummer: SKIB 911 011.
Fotograf: Dagfinn W. Jakobsen

Arkivkilder:
Nordre Follo lokalhistoriske arkiv: Protokoll for Ski jordstyre 1946-1963.

Trykte kilder:
Aftenposten 29.april 1921.
Akershus Amtstidende 19.januar 1959.
Bergens Aftenblad 11.november 1920.
Haffner, M.: Generalstaben 1814-22.mai 1914, Cappelen, Kristiania 1914.
Skandinaven 30.juni 1916.
Østfold regiments befalslag 1884-1934, Oslo 1934
Østlandets Blad, følgende utgaver: 10.juli 2020,  30.juni 2021.
Østlid, M.: Kråkstad, en bygdebok, bind 2.

Digitalarkivet:
Folketelling for 1900: https://www.nb.no/items/3fede538408a230b27ee4d924ccc9b2d?page=99&searchText=%22Johan%20Ferdinand%20Normann%22
Ministerialbok for Garnisonsmenighetens prestegjeld: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000004975924
Ministerialbok for Oslo Domkirke: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000003196315
Folketelling 1900: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037054003012
Folketelling 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036401002474
Ministerialbok for Romedal prestegjeld: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000003826478
Døde 1951-2014: https://www.digitalarkivet.no/view/387/pc00000002356474

Nettkilder:
Den kongelige norske St. Olavs orden, Kristiania 1913: https://www.nb.no/items/2af6220c151f1ab144832342160dd48e?page=149&searchText=%22Johan%20Ferdinand%20Normann%22