I 1923 kjøpte Ludvig Hope gården Krakelsrud i Ski og flyttet hit. Hope var en av de sentrale lekpredikantene i landet i første halvdel av 1900-tallet. Han var født og oppvokst på Vestlandet og jobbet i unge år både som snekker og fisker før han bestemte seg for å bli forkynner.

Hope hadde helt spesielle talegaver og kunne nærmest trollbinde store forsamlinger. ”Ild og energi lyser ut av ham,” skrev Morgenavisen etter å ha sett Hope tale til forsamlingen i Calmeyergatens misjonshus. I salen kunne det sitte så mange som 5000 tilhørere når Hope entret talerstolen.

Hope bodde ikke så lenge i Ski. Han var nært knyttet til Kinamisjonen og bodde i en periode delvis i Oslo og delvis i Ski. Etter hvert overtok sønnen Sverre gården og Ludvig Hope ble fastboende i Oslo.

Høsten 1940 var Hope med på dannelsen av Kristen Samråd sammen med Ole Hallesby og Eivind Berggrav og ble med i Den midlertidige kirkeledelse. Hope var sterkt kritisk til okkupasjonsmakten og NS-styret. Sammen med Hallesby skrev han to brev til Quisling. I det første brevet tok de opp jødenes sak (i 1942) og i det andre var arbeidsmobiliseringen tema (i 1943). Brevene kostet ham 15 måneder på Grini.

Oppholdet på Grini tok imidlertid på og i april 1945, under et besøk hos sønnen i Ski, fikk Hope plutselig smerter i brystet. Det viste seg å være et hjerteattakk. Etter dette måtte Hope senke farten og redusere på arbeidsmengden. De siste årene var han mye på hytta i Lesjaskog. I 1954, mens han holdt på med snekkerarbeider, ble han plutselig dårligere og døde kort tid etter. Ludvig Hope ble 83 år gammel. Han blir regnet som den fremste lekmannshøvdingen i landet etter Hans Nielsen Hauge.

Bildet viser Ludvig Hope på 80-årsdagen i 1951. Dagen ble feiret på Fjellhaug misjonsskole i Oslo. Ludvig Hope sitter midt i bildet. Lengst til venstre sitter ekspedisjonssjef Kr. Hansson og dernest Arne Hope. Til høyre for Ludvig Hope sitter biskop Eivind Berggrav og Sverre Hope.

Foto:
Ludvig Hope fyller 80 år, 1951.
Fotonummer: SKIH 047 035.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Kjell Hope.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Kilder:
Handeland, Oscar: Ludvig Hope, Lunde, Bergen 1955.
Østlid, M.: Kråkstad, en bygdebok, bind II, 1930.

Nettsteder:
Store Norske Leksikon: http://www.snl.no/.nbl_biografi/Ludvig_Hope/utdypning