Sommeren 1957 mottok Laurits Berger Akershus Landbruksselskaps sølvmedalje og diplom. I løpet av sine 25 år som gårdbruker på Frestad Søndre i Kråkstad hadde han grøftet 200 mål jord og bygd opp helt nye hus på gården.  

På bildet ser vi Laurits hjemme på Frestad Søndre. Bildet er tatt i forbindelse med potetopptaking høsten 1941.  

Laurits Berger var født i Hobøl i 1886. Han var eldst i en søskenflokk på fire. Familien flyttet til Kråkstad da han var ung. Foreldrene, Helene og Thomas, kjøpte gården Berger Nedre og bosatte seg der med sine barn. Faren hadde imidlertid svak helse og Laurits måtte derfor trå til med både gårdsarbeid og skogsarbeid allerede som ung gutt.  

I 1931 giftet Laurits seg med Edith Fossum. Hun bodde på Frestad Søndre, der hun også hadde vokst opp. De nygifte overtok denne gården i 1932. Laurtis’ lillebror Karl, overtok da Berger Nedre. 

Det er nok ikke godt å vite hvor mange timer Laurits la ned i arbeidet på gården, men grøftingen må ha tatt mye tid. I 1957 hadde han spadd opp for hånd til sammen fire mil med grøfter på Frestad. Det tilsvarer avstanden fra gården og helt inn til hovedstaden.  

I november 1947 brøt det ut brann på Frestad Søndre. Den over 100 år gamle hovedbygningen brant ned til grunnen. Brannvesenet var raskt på plass, men måtte konsentrere seg om å redde de andre husene på gården. Til alt hell lå det snø på hustakene. Dette bidro til å dempe spredningsfaren 

Etter at brannen var slukket, begynte arbeidet med gjenoppbyggingen av hovedbygningen. Laurits fikk hjelp av byggmester Hagbartsen, men la ned mange arbeidstimer selv for å få reist et nytt hjem.  

Seinere blei det reist ny låve. Den gamle låven hadde gjort nytten og var for liten til å romme avlingene fra gården. I tillegg satte Laurits opp ytterligere et uthus.  

Laurits Berger var ikke av den typen som tilbrakte mye tid på sofaen. Til Akershus Amtstidene uttalte han i 1957 at “Det er å ligge på sofaen en blir dårlig av.”  

Laurits Berger døde i januar 1958, 71 år gammel. Begravelsen fant sted lørdag 25.januar. En stor skare av slekt, venner og bygdefolk møtte fram for å ta et siste farvel.  

Foto:
Laurtis Berger, 1941.
Fotonummer: SKIH 058 021
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Edgar Berger
Bildet er samlet inn av Ski Historielag. 

Trykte kilder:
Akershus Amtstidende, følgende utgaver: 12.september 1956, 7.august 1957, 27.januar 1958.
Nationen 29.oktober 1931.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 23.februar 1932, 24.november 1947. 

Nettkilder:
Digitalarkivet: 
Folketelling for Kråkstad 1900: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037024000322 
Folketelling for Kråkstad 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036368000474