Like før jul i 2011 ble Kollåsen vernet som naturreservat i en egen forskrift. Bakgrunnen for vedtaket er det store naturmangfoldet her.

Her finner vi ulike typer barskog, men også en del blandingsskog med furu, osp, bjørk, rogn og selje. Området strekker seg over 1077 dekar og har stedvis mye død ved. Forskrifta påpeker at «Naturreservatet har særlig naturvitenskaplig verdi som et lavereliggende område i den boreonemorale barskogsonen som er tilnærmet uberørt av nyere inngrep.»

På bildet ser vi ti personer som har tatt turen opp på Kollåsen en fin dag i 1930. Her nyter de den flotte utsikten mot nordvest. I bakgrunnen skimter vi Boger gård (se bilde i originalformat her). Det kan se ut som dette turfølget har lagt søndagsturen opp hit. Vi kan skimte både en kurv og et spann på bildet. Det er godt mulig at de kombinerte turen med å plukke sopp og bær. Personene på bildet er fra venstre: Jens Myhrer, Magnhild Strand (f. Boger), Margot Myhrer (f. Boger), ukjent, Egil Andreas Myhrer, Odd Myhrer, Rolf Strand, Alfhild Boger, Hjørdis Sletner (f. Boger) og Sven Boger.

Kollåsen er fremdeles et attraktivt turområde. Selve toppunktet ligger på 230 m. Hvis du parkerer ved nedlagte Gjedsjø skole, kan du kombinere turen med en sving bortom Langen og Sørmarkskapellet. En slik tur vil være på 6-7 km og ta rundt to timer. Ivrige geocachere kan også logge flere funn i og rundt dette området.

I år markerer vi friluftslivets år. Dette er en ypperlig anledning til å komme seg ut og oppleve den vakre naturen som mange av oss har kort vei fra stuedøra. Kanskje en tur på Kollåsen, slik turfølget på bildet foretok for 85 år siden, kan være noe for nettopp deg? God tur!

Foto:
Landtur til Kollåsen, 1930.
Fotonummer: 0213-052-0003.
Fotograf: Sven Tore Boger.
Giver av bildet: Sven Tore Boger.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Løvland, Birger og Haugen, Reidar: Til fots i Sørmarka, 44 turer i nærområdet, Dreyer, Oslo 2012.

Nettkilder:
Geocaching
Lovdata