På bildet ser vi Kråkstad sangforening. Foreningen ble ledet av Ole Haug. 2.påskedag, 24.april 1916, hadde de fest på Kråkstad skole. Bildet er trolig tatt i den anledningen. Festen ble også behørig omtalt i avisa Øieren. 

Vi gjengir hele referatet her:
”Kraakstad sangforening hadde 2den paaskedag en riktig vellykket fest paa Kraakstad skole. Begge de rummelige skolelokale var for anledningen vakkert pyntet, og ogsaa over hele 2den etage hadde vaarblomsterne sin friske lyse charme og gode stemning. Lærer Haug aapnet festen med nogle ord og redegjorde for programmet, der saa fulgte slag i slag. Først var der nogle pianonumre ved en liten smaapike Johanne Alvim og det var en ren fornøielse at være vidne til hvorledes de smaa fingre utmærket godt klarte sin opgave. Saa var der spil av Trioen – oplæsning av lærer Haug – pianomusik ved frk. Fossum – og i flere avdelinger – mange vakre korsange ved sangkoret. Alt git – og mottat paa bedste maate. Fuldt hus var der og nettoen av festen blev ca. 120 kr. Ja – nu har jeg glemt at nævne om det, der vel almindelig spiller sin store rolle for festkomite og ogsaa de fremmødte festdeltagere ellers. Og det er – maten. Der var en sand overflod av lækre saker. Ingen ”dyrtid” i non retning altsaa.”

Fotoinfo:
Kråkstad sangforening, Kråkstad skole, 1916.
Fotonummer: SKIH 057 035
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Edgar Berger.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Kilde:
Øieren 3.mai 1916