For 50 år siden fløy et fly fra Widerøe over Kråkstad og tok noen bilder. Her ser vi det meste av de sentrale delene av bygda.

Kirke og prestegård
I forgrunnen ser vi Kråkstad kirke og prestegård. Kirken er oppført på slutten av 1100-tallet og feiret 800-årsjubileum i 1960. Hovedbygningen på prestegården er oppført tidlig på 1770-tallet. Den erstattet da den gamle prestegårdsbygningen som brant ned rundt 1770.

Skole
Like bak kirken ser vi Kråkstad skole. Den første skolebygningen her blei tatt i bruk høsten 1844. I 1911 sto så et nytt skolebygg klart. Det har fått navn etter byggeåret og heter følgelig 1911-bygningen. På bildet ser vi også det som den gangen var det nye skolebygget. Det blei oppført i 1962.

Samfunnshus
Til venstre for skolen ser vi samfunnshuset. Det blei innviet høsten 1956. Her holdt kommuneadministrasjonen til fram til sammenslåingen med Ski i 1964. Det var også kinodrift her fra bygget sto nytt og et stykke inn på 1960-tallet. I tillegg var det også bankfilial her.

Industri
Bak samfunnshuset ser vi Kråkstad Bruk som startet opp driften her i 1924. I 1956 var bedriften bygdas største industrielle arbeidsplass. I den travleste tida som var i vinterhalvåret, jobbet rundt 50 mann her. I roligere perioder var arbeidsstyrken på rundt 20. Bedriften blei begjært konkurs i 1970, året etter at bildet blei tatt.

Jernbane
Østre linje gjennom Kråkstad åpnet i 1882. Vi ser jernbanesporet som går tvers gjennom midten av bildet. Kråkstad stasjon ligger til venstre.

Gårder
Missum-gårdene og Sørum ligger sentralt og til høyre bak jernbanen.

Foto:
Kråkstad sentrum, 1969.
Fotonummer: SKIH WF 191 393
Fotograf: Fjellanger Widerøe A/S
Bildet er samlet inn av Ski Historielag

Kilder:
Det norske næringsliv, Akershus fylkesleksikon, Det Norske Næringsliv Forlag, Bergen 1952.
Norsk Lysningsblad 6.august 1970 (side 7)
Skogseth, Olav: 50 hus i Follo, Gamle og tradisjonelle bygninger i ord og strek, Østlandets Blad, Ski 1998.
Østlid, M.: Kråkstad, En bygdebok, Bind 1, Hamar 1929.