Kontra skole kan snart feire 100-års jubileum. Den staselige murbygningen ble tatt i bruk i 1913 og avløste dermed gamle Kontra skole som lå på motsatt side av veien.

Bygget
Skolebygget ble bygd av murmester O.A. Brække og kostet i alt 42 000 kr å få oppført. Opprinnelig hadde skolen åtte klasserom, et forsamlingsrom, sløydsal og skolekjøkken. Det ble også funnet plass til en liten leilighet og en hybel til vaktmesteren.

Den nye skolen ble regnet som både stor og staselig og med hele åtte rom til rådighet pluss spesialrom, mente skolestyret at det skulle være rikelig med plass der i mange år framover.

Trange tider
I 1879 fikk Ski jernbanestasjon og mulighetene for pendling til og fra Oslo ble langt bedre enn tidligere. I tillegg begynte det å gro fram en rekke lokale virksomheter i kjølvannet av jernbaneutbyggingen. Utover på 1900-tallet begynte dermed folketallet i Ski å stige kraftig. Fra 1910 til 1930 ble antallet innbyggere i Ski mer enn fordoblet (fra 2.128 til 4.375). Dette ga sine ringvirkninger til skolen og kapasiteten ved Kontra ble fort sprengt.

I tillegg til kapasitetsproblemene viste det seg at det var en rekke feil og mangler bak fasaden på den nye skolen. Rundt bygningen var det dårlig drenert. Dette førte til problemer for sløydundervisningen som fant sted i kjelleren. Fra tid til annen trengte vann inn på kjellergulvet og umuliggjorde sløydundervisningen. Dessuten slo materialene seg i det fuktige inneklimaet og ble dermed vanskelige å bruke. Mellom rommene og etasjene var det dårlig isolert. Lyder fra andre rom, særlig fra sløydsalen, ble dermed ganske distraherende.

Påbygg eller nybygg?
Både på grunn av skolens beskaffenhet og med tanke på den sprengte kapasiteten, ble spørsmålet om påbygg eller nybygg stadig mer aktuelt. Mot slutten av 1930-tallet hadde de fleste innsett at noe måtte gjøres. I mars 1940 ble det derfor avgjort at Kontra skole skulle utvides. En måned seinere marsjerte tyske soldater oppover Karl Johan og alle planer ble lagt til side.

Planene om utvidelse hadde vært omstridte og etter krigen ble disse lagt bort for godt. I stedet gikk man inn for å bygge ny skole nærmere sentrum, men på grunn av mangel på byggevarer i tiden etter krigen tok det lang tid før det ble gitt byggetillatelse. Skolestyret sendte en søknad til departementet i 1948, men fikk avslag. Først i 1952 fikk endelig kommunen klarsignal og kunne starte byggingen av ny skole.

23.august 1954 ble Ski skole tatt i bruk, men Kontras rolle som skolebygg var likevel ikke omme. For å få godkjent byggeplanene hadde skolestyret måttet gå med på at den nye skolen skulle bygges uten spesialrom. Dermed manglet bygningen både sløydrom og skolekjøkken. Etter noe ombygging ble Kontra benyttet til dette formålet.

Fra framhaldsskole via yrkesskole til kulturskole
Framhaldsskolen hadde opprinnelig flyttet inn i Ski skole sammen med elevene fra Kontra, men etter bare et par år var kapasiteten ved den nye skolen sprengt og framhaldsskolen måtte finne seg nye lokaler. Løsningen ble da å flytte disse elevene til Kontra. Framhaldsskolen holdt til der fram til slutten av 1960-tallet da framhaldsskoleordningen ble avviklet og erstattet med ungdomsskole. Ski ungdomsskole overtok bygget til Ski gymnas og flyttet inn der i 1967.

Dermed ble det ledig plass til nye elever på Kontra. Etter å ha huset både barneskoleelever og framhaldsskoleelever, overtok nå Ski yrkesskole for handel og kontor lokalene. De holdt til der fram til 1993. Da flyttet de over til den nye Drømtorp videregående skole.

Kulturskolen ble opprettet i 1973 uten å ha et eget bygg. Undervisningen ble holdt rundt om på flere av skolene i kommunen. En tid holdt kulturskolen til i gamle Kontra skole før de flyttet inn i nye Kontra i 1996. Siden den gang har det vært sang, musikk, kunst og drama som har dominert i den gamle skolebygningen. Kontra kulturskole har i dag (i 2010) 25 lærere og over 400 elever.

Foto:
Kontra skole, ca. 1930.
Fotonummer: SKIH 300 006.
Fotograf: Thorstein Nielsen.
Giver av bildet: Kaare Westgaard.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Arkivkilder:
Ski lokalhistoriske arkiv: K1-1007: Skolene i Ski, Aa0001, Forhandlingsprotokoller for Ski skolestyre 1890-1913.
Ski lokalhistoriske arkiv: K1-1007: Skolene i Ski, Ab0003, Forhandlingsprotokoller for Ski skolestyres tilsynsutvalg, Kontra krets, 1917-1954.

Trykte kilder:
Arnesen, Vegard og Jakobsen, Dagfinn W.: «Framtida gikk på skinner.» Follominne – Årbok 2008, Follo historielag 2008.
Kjenn din kommune, Ski kommune, 1959.
Ski Historielags kalender, 1988
Ski ungdomsskole 20 år, 1968-1988, 1988.
Skogseth, Olav: 50 hus i Follo, Østlandets Blad, Ski 1998.
Ween, Anders: Skolene i Ski, 1962.
Østlid, M.: Kråkstad – en bygdebok, bind I, Hamar 1929.

Nettkilder:
Drømtorp videregående skole.
Kontra kulturskole.
Ski kommune.