Dette bildet viser førjulsstemning i Ski i fjor. I forgrunnen til høyre ser vi julegrana som sto foran rådhuset. Sentralt i bakgrunnen ser vi lysene fra Ski Storsenter.

Den første julegrana
Den første julegrana i Ski ble reist 13.desember 1938. Den ble plassert utenfor Vanaheim like ved Jernbaneveien. Bygget er trolig bedre kjent på folkemunne under navnet Pålle.

Det var foreningen Skis vel som sto bak dette tiltaket. Treet ble skaffet til veie av Bjarne Nore og brannvesenet tok seg av jobben med å få det reist. Elektriker Kolstad sørget for belysningen.

Tanken var at treet skulle lyse opp i gråheten i dagene før jul og skape julestemning. I tillegg ble det også holdt en innsamling til de fattige i bygda ved treet. Ski menighetsråd hadde plassert ut en kurv der folk kunne levere klær og mat, og ei gryte som de kunne legge penger oppi. Innsamlingen foregikk på formiddagen og om kvelden. Speiderne stilte opp og passet på de innkomne gavene.

Foto:
Julestemning på Ski torg, 16.desember 2015.
Fotonummer: SKIB 802 030.
Fotograf: Dagfinn W. Jakobsen

Kilder:
Østlandets Blad 13.desember 1938.