Her ser vi gårdbruker Ole Jørgen Syversen Hasle på tunet sammen med elghunden Tass. Bildet er tatt på Nes gård i forbindelse med Hasles 80-årsdag i 1935.

Ole Jørgen Hasle var født i Råde 1.mai 1855. Foreldre var Syver og Helene Kihl. Familien flyttet til Hasle på Nesodden da Jørgen var ung gutt.

Rundt 1880 giftet han seg med Hansine Hansen (f. 1862). I 1881 ble deres eldste sønn, Harald, født. Seinere fikk de barna Bertrand (f. 1887), Betty (f. 1892), Mikal Georg (f. 1894), Carl Vilhelm (f. 1897), Aksel (f. 1900) og Hans (f. 1903).

Han kjøpte gården Østre Frogner i 1892 og eide den i 22 år, fram til 1914. Jørgen ble da forpakter på Kråkstad prestegård. Her blei han i fem år, fram til 1919. Da kjøpte han Nes gård og bosatte seg der. Noen få år seinere, i februar 1923, ble han enkemann. Kona Hansine døde da, bare litt over 60 år gammel.

Jørgen Hasle døde fire år etter at dette bildet blei tatt, 26.juli 1939. Han blei 84 år gammel.

Foto:
Jørgen Hasle, Nes gård, 1935.
Fotonummer: SKIH 053 006
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: David Dahl.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Aftenposten 29.juli 1939.
Akershus Amtstidende 31.juli og 2.august 1939.

Nettkilder:
Digitalarkivet:
Folketelling for Nesodden, 1875: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052038000705
Folketelling for Kråkstad, 1900: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037024001326
Folketelling for Kråkstad, 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036368000419
Ministerialbok for Kråkstad prestegjeld, Kråkstad sokn 1893-1931: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001297638 og https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000001332913 og https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002500097