Dette bildet er tatt i Kråkstad for 100 år siden. Mannen til høyre er presten Jonas Wilhelm Gedde Dahl. Han kom til Kråkstad mot slutten av sitt yrkesaktive liv. Da hadde han jobbet en rekke steder i Norge og dessuten oppholdt seg et par år i utlandet.

Prestens kone, Berntine, står trolig helt til venstre i bislaget. Til venstre for henne, litt foran, står forpakteren ved gården, Jørgen Hasle. De to damene i midten er ikke identifiserte.

Unge år
Jonas Wilhelm Gedde Dahl var født i Stavanger 16.juni 1845. Foreldre var Louise Christiane Henriette Gedde (1817-1892) og Johan Henrik Dahl (1818-1891). Faren var kjøpmann i byen. Jonas Wilhelm var eldst av seks søsken. Han hadde en yngre bror som også het Jonas (Jonas Anton Dahl). Det er nok svært sannsynlig at han bare brukte Wilhelm som fornavn. I flere kilder er han bare oppført som Wilhelm/Vilhelm Gedde Dahl.

I 1865 flyttet familien til Kristiania. Faren hadde da fått stilling som tollbetjent. I folketellingen fra Kristiania for 1865 finner vi at familien er bosatt i Pilestrædveien. Wilhelm var da 20 år gammel og hadde tydeligvis flyttet hjemmefra for han står ikke oppført der i denne folketellingen. Tre av Wilhelms søsken bor fremdeles hjemme. De er i alderen 9-17 år. I tillegg bor en slektning og en tjenestepike i huset. Wilhelms nest yngste bror, Julius Fredrik, bor ikke sammen med resten av familien lenger. Han ble bortadoptert til en onkel, presten Wilhelm Julius Kleist Gedde i Romedal, Stange i Hedmark.

Wilhelm avla eksamen artium i 1865 og examen philosophicum året etter. Han hadde først planer om å studere jus og jobbet et års tid på kontoret til Anton Martin Schweigaard, men endret planer og gikk over til å studere teologi. Han var ferdig utdannet prest i 1871. Det hører med til historien at to av Wilhelms brødre, Jonas Anton og Sofus, også blei prester.

Etter endte studier fikk han stilling som personellkapellan, hjelpeprest, hos prost Bødtker i Støren. Prost Bødtker døde i 1874 og Wilhelm Gedde Dahl ble da konstituert som sogneprest. Han blei i bygda sør for Trondheim fram til 1876.

To ekteskap og seks barn
I 1872 giftet Wilhelm seg med Käthe Sophie Elisabeth Kirsebom. Det blei imidlertid et kortvarig ekteskap. Käthe døde barnløs allerede året etter (i mai 1873).

24.november 1874 gifter han seg på nytt. Denne gangen med prestedatteren Berntine Fredrikke Elster. Paret fikk etter hvert seks barn: Julie Cathrine (født 1877), Johan Henrik (født 1881), Louise Christine Henriette (født 1883), Lorentz Peter (født 1886), Aagot (født 1889) og Wilhelm (født 1892).

Til Cardiff
Sommeren 1876 flytter Wilhelm og Berntine til Cardiff. Han har fått seg jobb som prest ved den norske sjømannskirken i byen. I løpet av oppholdet i Wales blir parets eldste datter, Julie Cathrine, født. Den vesle familien blir i Cardiff i to år før de flytter hjem igjen til Norge. I en erindring nedtegnet flere år seinere, trekker Wilhelm Gedde Dahl fram oppholdet i Wales som det som har satt dypest spor i hans minne. Han trivdes svært godt som sjømannsprest og kunne godt ha tenkt seg å bli i flere år der vest, men klimaet var svært ugunstig for helsa hans så han måtte forlate De britiske øyer etter bare to år. Begge prestebrødrene hans var for øvrig også sjømannsprester ei tid, Jonas Anton i Amsterdam (1876-1878) og Sofus i North Shields (1886-1894).

På Mørekysten
Familien Gedde Dahl reiste så til Sunndal. Der var Wilhelm sogneprest i perioden 1878-1884. Han var deretter sogneprest i nabobygda Surnadal i perioden 1884-1898. Fra 1895 var han dessuten prost i Indre Nordmøre prosti.

I 1898 ble han sogneprest i Ålesund. Den siste delen av oppholdet i sunnmørsbyen skulle imidlertid bli ei dramatisk og travel tid for Wilhelm Gedde Dahl. Klokka 2 om natta, 23.januar 1904, brøt det ut brann i et fabrikkbygg sentralt i byen. Dette var ille nok i seg selv i en by som hovedsakelig besto av trehus, men i tillegg blåste det storm med orkan i kastene. Dette førte til at brannen spredte seg hurtig og var nær umulig å slokke. Da brannvesenet til slutt fikk kontroll over ilden hadde brannen herjet i 16 timer og samtlige hus i byen, med unntak av ett, hadde brent ned. Minst 10.000 mennesker sto brått på bar bakke. Heldigvis kom det hjelpforsendelser til byen fra mange kanter av landet. Wilhelm Gedde Dahl fikk da vist sine administrative evner og ledet fordelingen av bidragene til de mange trengende med stø hånd.

Til Kråkstad
I 1906 kom Wilhelm Gedde Dahl til Kråkstad. Han var da 61 år gammel og hadde begynt å merke at alderen tynget. Jobben i Kråkstad tok han fordi han søkte seg til et roligere kall etter flere travle år på Nord-Vestlandet.

Wilhelm Gedde Dahl blir beskrevet som en lun, varmhjertet og hjelpsom mann. Han hadde et smittende godt humør og et lyst og vinnende smil. Han hadde et godt lag med bygdefolket og ble høyt respektert. Han var særlig opptatt av skolevesenet og satt som skolestyreformann i kommunene der han jobbet. I Sunndal og Surnadal sørget han for at det ble reist flere skolehus.

Selv om han var over 60 år gammel da han kom til kommunen, jobbet han her i 13 år, fram til årsskiftet 1919-1920. Den gamle presten hadde da begynt å merke at helsa skrantet og søkte om avskjed. Han døde halvannet år seinere, 23.august 1921, 76 år gammel.

Foto:
I bislaget på Kråkstad prestegård, 1918.
Fotonummer: SKIH 447 007.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: David Dahl.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Det norske rigstidende 4.mars 1872.
Finne-Grønn, S. H.: Legatslegten Broch: Fortegnelse over samtlige adgangsberettigede til professor Ole Jacob Brochs familielegat samt genealogiske oplysninger om slegten for øvrig, Oslo 1927.
Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sjømend i fremmede havner, 1864-1914 (side 119-120).
Hyldbakk, Hans: Gards- og ættesoge for Surnadal, band III, 1947/1981.
Lampe, Johan Fredrik: Bergens stifts biskoper og præster efter reformatinen: Biografiske efterretninger,Kristiania 1896.
Norges Gejstlighet i 1914, Hanches forlag, Christiania 1915.
Østlandets Blad 24.august 1921 og 30.juli 1943.

Arkivkilder:
Folketelling for Kristiania kjøpstad 1865.
Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1865-1878:

Nettkilder:
Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Bybrannen_i_%C3%85lesund_1904 (om brannen i Ålesund).