I februar 1931 arrangerte det nystiftede idrettslaget til de ansatte ved jernbanen i Ski sitt første renn. Det er uvisst om dette bildet er tatt da eller ved en seinere anledning, men høyst sannsynlig er det tatt tidlig på 1930-tallet.

Jernbanens Idrettslag
Jernbanens Idrettslag, avdeling Ski, blei stiftet 28.januar 1931. Halvannen uke seinere, søndag 8.februar, arrangerte idrettslaget sitt første skirenn. Rennet var lagt til Nordby og start og målgang var ved huset til daværende skifteformann O. Bratli.

Østlandets Blad kunne melde at været denne søndagen var skikkelig ufyselig. Likevel hadde 26 deltakere møtt opp. Det blei konkurrert i to klasser. Klasse 1 var for deltakere under 35 år og klasse 2 var for de over 35 år. Hele 18 av deltakerne deltok i yngste klasse.

Det hersker en viss usikkerhet om hvor lang løypa var. I dommerlistene er distansene 6 km og 7 – 8 km nevnt. Den raskeste utøveren var Hans Andersen. Han brukte i overkant av 37 minutter på distansen. Han hadde dermed god margin til de to neste på lista som brukte i overkant av 40 minutter. Dette var Th. Kjuus og Ø. Lund. Alle disse deltok i klasse 1. Raskeste mann i klasse 2 var E. Ferdinansen som brukte 44 min 27 sek. Han ville med denne tiden ha blitt nr. 10 i klasse 1.

Det andre skirennet
Søndag 15.mars 1931 arrangerte idrettslaget sitt andre renn. Arrangementet denne gangen var todelt. Langrennet startet kl.11 ved huset til Isak Eibak ved Sportsplassen (nå Ski idrettspark). Løypa var på 10 km. Deretter var det hopprenn kl.15. Det blei arrangert i Holen. Siden de fleste var heller utrente i hopp, hadde de valgt å benytte denne bakken som var forholdsvis liten. Hopplengdene her kunne bli opptil 25 m.

Denne gangen blei det konkurrert i tre klasser i langrennet. Klasse 1 var eliteklassen. Dette var for trente utøvere under 35 år. Klasse 2 var trimklassen. Den var for utrente utøvere under 35 år. Klasse 3 var veteranklassen, for utøvere over 35 år.

På kvelden var det premieutdeling på Bogers hotell. Medlemmer med fruer stilte og stemningen skal ha vært særdeles god. Beste løper i klasse 1 var også denne gangen Hans Andersen, men han fikk skarp konkurranse av H. Morgenlie og Th. Kjuus som kom like bak. Førstepremien var en gavepremie fra Ski Bygg. I klasse 2 vant Birger Larsen som mottok en anonym givers gavepremie. I den eldste klassen var Isak Eibak suveren og fikk Elise Brækkes gavepremie.

Hopprennet blei også arrangert i tre klasser. Her vant Hans Andersen, Karl Thorstensen og Isak Eibak hver sin klasse. Hopplengdene varierte fra 8 til 14,5 m og stilkarakterene fra 13,5 til 20.

Bildet
Bildet viser medlemmer i Jernbanens Idrettslag. Fra venstre ser vi: ukjent (bare halve personen er med på bildet), Alf Eliassen, Holger Andersen, Harald Enger, Kristian Johansen, Thorbjørn Løvhaug, Halvdan Moe, Henry Kjuus, Sigurd Sørensen, Olaf Stenerud og Hermann Laugerud.

Bildet skal være tatt tidlig på 1930-tallet, men kildene spriker litt når det gjelder dato. I de fleste kildene står det oppgitt å være fra det første rennet i 1931, men da stemmer neppe navnelista som sto under bildet for flere av disse personene figurerer ikke i dommerlistene fra rennet. Været ser dessuten ut til å være bra, men været 8.februar skal ha vært ufyselig. En annen kilde oppgir vinteren 1932 som riktig tidspunkt, men dette var en snøfattig vinter. Det blei derfor ikke arrangert så mange skirenn, men derimot flere skøyteløp. Det kan hende bildet er fra det andre rennet midt i mars 1931, men fremdeles er det ikke samsvar mellom deltakerlister og personer på bildet. Det kan jo selvsagt tenkes at en del av personene på bildet var funksjonærer eller tilskuere under arrangementet og at det ble litt tilfeldig hvem som kom med.

Det er med andre ord ikke helt enkelt å være skråsikker på dato og anledning når det gjelder dette bildet, men sannsynligvis er det tatt tidlig på 1930-tallet og de avbildede er medlemmer av Jernbanens Idrettslag, avdeling Ski.

Foto:
Jernbanens IL arrangerer skirenn
Fotonummer SKIB 121 010
Fotograf: ukjent.
Foto fra arkiv P-1064, Jernbanens Idrettslag, avdeling Ski.

Arkivkilder:
Arkiv P-1064, Jernbanens Idrettslag, avdeling Ski.

Trykte kilder:
Jensen, Bjørn Egil, Turtumøygard, Stein og Hammer, Geir: «Hoppsport i Follo – i Ski, Oppegård og Nesodden,» i Follominne, årbok 2019, Follo Historielag, Drøbak 2019.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 9.februar, 12.mars og 16.mars 1931.