En gang i tida, før krigen, lå det et svært spesielt hus ute i skogen ikke langt fra Sinnerud gård. Huset ble kalt Sollien og her bodde skredder Iver Severin Guldbrandsen.

Skredderen fra nord
Iver Severin Guldbrandsen drev skredderforretning i Ski og var en dyktig fagmann. Han sydde fast for mange av de mer velstående i Skibyen. Han var imidlertid svært konservativ både i form og stil og tillot ikke noen å bestemme noe nytt snitt i klærne.

Guldbrandsen var absolutt det vi kan kalle en original. Han ble gjerne omtalt som ”Fyken” fordi han til stadighet hadde det så travelt. Han labbet gjerne hastig gjennom Skibyen i ført kalosjer – uansett årstid. Han var svært belest og hadde sterke meninger om det meste. Han gikk da heller ikke av veien for å engasjere seg i en frisk diskusjon. Guldbrandsen var også svært idrettsinteressert. Han var spesielt interessert i fotball og var fast tilskuer på Ski idrettsplass. Det var ikke bare A-laget han fulgte. Han så like gjerne på aldersbestemte lag. Han reiste ofte på bortekamper og kom gjerne med oppmuntrende ord når laget gikk på et sviende nederlag.

Sine barnsben trådte Guldbrandsen så langt unna Ski som det vel er mulig å komme i Norge. Han var født i Vardø 29.desember 1871. I unge år dro han til Tromsø og gikk i skredderlære. Seinere gikk ferden videre sørover til Oslo. Der tok han svenneprøven i 1897. Ved århundreskiftet bodde han hos skreddermester Martin Olsen Bøhler på Lørenfallet i Sørum. Bøhler drev skredderverksted og Guldbrandsen jobbet der som skreddersvenn.

I 1901 reiste Guldbrandsen til Danmark og tok tilskjærerdiplom hos skredder Frode i København. Året etter var han tilbake i Oslo og startet opp skredderforretning. Han drev denne fram til 1911. Da flyttet han til Ski.

Sitt eget hjem i skogen
Huset i skogen begynte han å bygge tidlig på 1920-tallet. Han snekret det sammen av det han kunne komme over av gamle bord og kasser. Han hadde også fått fatt i gamle vinduer som han plasserte der han fant det best passende. Huset var i tre etasjer og inneholdt en mengde rom og kott. Det hadde også en rekke hemmelige avlukker der han oppbevarte bøkene sine. Huset hadde ikke innlagt elektrisitet og var uten noen egentlig varmekilde. Selv på vinteren var den eneste oppvarmingen en primus som han hadde lagt en murstein oppå. Mursteinen fungerte som et slags varmelager, men særlig i vinterhalvåret må huset ha vært et kjølig oppholdssted.

Ulykken
Onsdag 13.april 1938, dagen før Skjærtorsdag, inntraff det en ulykke i skredder Guldbrandsens hjem. Primusen som var husets eneste varmekilde, eksploderte og flammene spredte seg fort. Guldbrandsen tok hånd om apparatet, løp ut og fikk slokket det. Da han var på vei inn i huset igjen, innså han at brannen allerede hadde spredt seg så mye at det ikke var mulig å slokke den på egen hånd. Det var heller ikke råd å få med seg noe av inventaret. Han løp da til Sinnerud gård og fikk varslet om brannen der. De fikk varslet brannvesenet og løp så ut i skogen for å hjelpe til med slokkingen.

Etter den voldsomme brannen i Ski sentrum et halvt år tidligere der Samfundsbygningen hadde gått opp i flammer, hadde Ski fått på plass et godt brannvern. Bare fem minutter etter at brannen ble varslet var brannmannskapene på plass med brannsprøyte og utstyr. Den knusktørre trebygningen var imidlertid overtent og lot seg ikke redde. Ilden var dessuten i ferd med å spre seg til skogen som lå tett inntil huset. Til alt hell blåste vinden i en gunstig retning. Brannvesenet greide dermed å begrense skadeomfanget og brannen var slukket etter et par timer.

Tilbake sto Guldbrandsen helt tomhendt. Alt han eide av klær, utstyr, bøker og hele skredderverkstedet var borte. Ja, til og med jakka der han hadde nær 100 kroner i kontanter, var borte. Ingenting var forsikret. Guldbrandsen var ikke noen ung mann lenger heller. Like før nyttår hadde han hatt 66-årsdag.

Hjelpen
Brannen og Guldbrandsens situasjon berørte mange. Gjennom Østlandets Blad ble det satt i verk en innsamlingsaksjon slik at han skulle komme på fote igjen. I løpet av en drøy måneds tid kom det inn over 500 kroner til skredderen. Rundt halvparten av pengene brukte han til å kjøpe seg ny symaskin. Dermed var det mulig for skredderen å begynne å jobbe igjen.

Huset i skogen ble derimot aldri gjenreist.

Foto:
Skredder Gulbrandsens originale hus, 1937.
Fotonummer: SKIH 002 019.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Thora Lundgaard.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Kilder:
Horgen, Jan Erik: Sørum bygdebok, bind I, Sørum kommune 2003.
Østlandets Blad: Følgende utgaver: 30.desember 1936, 6.november 1937, 19.april 1938, 31.mai 1938, 25.juni 1987.

Arkivkilder:
Digitalarkivet: Folketelling for Sørum, 1900.