På eiendommen Heimdal i Kråkstad må det ha vært et yrende liv tidlig på 1900-tallet. Her var det butikk, telefonstasjon, poståpneri, smie og til og med avisekspedisjon og redaksjon.

Bildet
På bildet ser vi fra venstre: Aksel Tronaas (i kjerra), ukjent, Borghild Mørk, Anna Mørk (f.Ruud), Christian Mørk, Julie Gustava Ruud, ukjent, Antonie Nordby (f.Mørk), tre ukjente, Inger Kolstad (f.Mørk), Julie Nordby (f.Mørk), Lagerta Weydahl (f.Mørk), ukjent, Ellen Tronaas og Kristian Tronaas.

Familien Tronaas
Denne store bygningen ganske sentralt i Kråkstad var bolig for mange personer. I folketellingen fra 1910 kan vi se at det bodde hele 16 personer i huset. Her finner vi ekteparet Ellen og Kristian Tronaas. Sammen med dem bor de tre barna Elise, Aksel og Hilda. Elise var riktignok ikke noe barn lenger. I 1910 var hun 22 og jobbet som sypike. Aksel var noe yngre, 17 år gammel, skoleelev og smedlærling. Hilda var 15 år gammel og bodde også hjemme. I tillegg hendte det en sjelden gang at eldstemann, Hans Kristian, var hjemme. Han emigrerte til USA i 1903, bare 16 år gammel. Han var hjemme i Kråkstad i perioden 1912-13, men reiste tilbake til Amerika igjen. Han bodde i der fram til våren 1919. Da flyttet han tilbake til Kråkstad.

Kristian Tronaas var smed og drev smie på eiendommen. I tillegg jobbet Kristoffer Olsen som smed der. Han bodde også i huset. Sønnen Aksel gikk som nevnt i lære hos faren. Det samme gjorde Ragnvald Karlsen Monsrud og Arne Halvorsen. De bodde også i huset.

Familien Mørk
I 1901 ble huset solgt til ekteparet Anna og Kristian Larsen Mørk. De drev landhandel i bygningen. Paret hadde fem barn, alle jenter. I 1910 ser vi at den eldste jenta, Inger, jobbet som sypike hjemme. Antonie jobbet i butikken, Julie gikk på amtsskolen mens de to yngste, Borghild og Lagerta, fremdeles var barn.

Selv om de solgte huset, bodde familien Tronaas videre i bygningen. Vi vet ikke akkurat når de flyttet ut, men i 1915 overtok Kristian gården Tronaas etter sin far. Det kan godt hende at de flyttet ut da.

Ellen Tronaas drev telefonsentral i bygningen. Etter hvert overtok Inger Mørk denne jobben. Hun drev sentralen fram til 1938.

I 1919 ble poståpneriet i Kråkstad flyttet fra jernbanestasjonen til Heimdal. Borghild Mørk overtok da jobben som poståpner. En av pliktene som fulgte stillingen var å henge opp værvarselet på veggen i posthuset.

Redaktøren
I en liten sidebygning like ved hovedhuset holdt Nils Gulbrandsen til. Han var født i Horg i Sør-Trøndelag i 1853. Han var en kort periode i USA før han dro videre til Stockholm. Der tjenestegjorde han i Den norske Garde i fem år. Siden flyttet han til Kristiania og jobbet som snekker. Midt på 1880-tallet kom han til Kråkstad. De første årene bodde han på Glenne, men flyttet etter hvert til Heimdal. Selv om Gulbrandsen var snekker var det helt andre ting som lå hans hjerte nærmest. Han var svært glad i å skrive, og i 1908 var han med på å starte avisen Øieren. Gulbrandsen bodde i 2.etasje i hovedbygningen, men tilbrakte mange timer i sidebygningen. Der hadde avisen redaksjon og ekspedisjon.

Fram mot vår tid
Ekteparet Mørk drev landhandelen fram til 1938. Da overtok datteren Lagerta og ektemannen Oscar Veidal forretningen. De drev butikk her fram til 1961. Seinere ble det drevet kiosk og gavebutikk i huset. Forretningsdriften ble avsluttet i 1981. Ni år seinere, i 1990, ble bygningen revet.

Foto:
Heimdal i Kråkstad, 1905.
Fotonummer: 0213-177-0007.
Fotograf: ukjent..
Giver av bildet: Terje Schou.
Bildet er samlet inn av Ski historielag.

Trykte kilder:
Ski historielags kalender: Januar 1985 og mars 1996.
Zakariassen, Olav: Slik ble ØB ØB, Jubileumshefte om Østlandets Blads historie fra 1908 til 1919, Østlandets Blad, Ski 2008.
Østlid, M.: Kråkstad – en bygdebok, bind I, Hamar 1929.
Østlid, M.: Kråkstad – en bygdebok, bind II, Faksimileutgave, 1980.

Nettkilder:
Arkivverket: Folketelling 1910 for 0212 Kråkstad herred.
Ski lokalhistoriske arkiv: Månedens bilde november 2007.