Hans Kristian Tronaas reiste til Amerika i 1903, bare 16 år gammel. Bildet ovenfor er tatt i forbindelse med et norgesopphold i 1912. Hans Kristian har etterlatt seg en beretning om sine opplevelser i Amerika. Ut fra dette kan vi følge han på hans reiser i ”Det nye landet.”

Hans Kristian forteller at han reiste til Amerika sammen med onkelen Ole Martin. Turen gikk først med båt til Hull i England og deretter med tog til Liverpool. Der måtte de vente i 11 dager før båten ”Lake Cimmco” kunne frakte de over til St.John i New Brunswick, Canada. De drog så videre til Minnesota.

I Minnesota bygde han ei lita hytte og deltok i gårdsarbeid flere steder. I tillegg plukket han bær og drev med jakt. Dette forteller han om andejakten: ”Det var mange grunne tjern hvor ænder holt til, det var å lure seg i sivet ut til vannkanten å så vente til en fikk en rad i fin retning å etter skuddet var det å klæ seg naken å dra uti og plukke opp ænder.”

Våren 1905 drog Hans Kristian til Canada. Reisa gikk først til immigrantkontoret i Winnipeg der han forhørte seg om forholdene vestover i landet. Deretter gikk turen til Quill Lake der det var planlagt ny jernbanestasjon. Jernbanen gikk imidlertid ikke helt fram. Han måtte derfor først ta toget til Sheho og fortsette til fots i fire dager før han nådde målet.

I Quill Lake oppsøkte Hans Kristian vennen John Dahl. Han ble også kjent med Oscar Foster som han fikk bo hos mens han såg seg rundt etter et eget ”homestead.” Han tok etter hvert land ni mil fra Watson der det var planer om å bygge stasjon.

For å etablere seg trengte han imidlertid penger og utstyr. Han jobbet først hos Oscar Foster. Deretter reiste han tilbake til Minnesota i juni 1905. Der var det slåttonn, skuronn, tresking og høstpløying på gården til Haglund. Utpå høsten drog han tilbake til ”homesteaden” i Canada og bodde der i seks måneder. Denne pendlinga mellom Canada og Minnesota gjentok seg også i 1906 og 1907. Først da hadde han lagt opp såpass med penger at han kunne kjøpe okser, kyr og redskaper og starte for seg selv.

Det gikk imidlertid ikke så godt med gårdsdriften. Han hadde for lite fôr til dyra og måtte etter hvert selge noen og sette bort andre i ”pensjon.” Riktignok tjente han en del på gjeddefiske i innsjøene i nærheten, men han måtte likevel innse at det ikke gikk an å leve av gården og solgte dyr og utstyr.

I juni 1909 drog han vestover sammen med Oscar Foster. De reiste rundt og såg på jord som var til salgs og besøkte også verdensutstillingen i Seattle. Han kjøpte en rettighet til jord i Montana, men fant ut at jorda var for dårlig og gav opp etter to sesonger. Han tok seg i stedet arbeid på et sagbruk og ble etter hvert sagbruksbestyrer.

Vinteren 1911-12 reiste han til Watson i Canada igjen. Der hørte han at John Dahl hadde tenkt seg en tur hjem til Norge. Hans Kristian bestemte seg for å bli med. Våren 1912 drog de hjemover til gamlelandet.

Hans Kristian ble i Norge til 1913. Hjemme i Kråkstad arbeidet han bl.a. for kommunen med å legge vannledninger og annet forefallende arbeid.

Hans Kristian hadde fremdeles eiendommen sin i Watson og drog tilbake dit i 1913. Han dyrket opp mer av jorda og solgte deretter eiendommen til naboen.

Etter å ha reist litt rundt i Canada, returnerte han til Watson igjen sommeren 1914. Der kjøpte han nabogården til John Dahl og de to vennene hjalp hverandre med arbeidet.  Hans Kristian forteller også at John Dahl reiste til Winnipeg utpå høsten. Han kom hjem igjen med kone. ”Å da ble det jo bedre med matstellet,” skriver han.

I 1914-15 fikk han spørsmål fra foreldrene om han ville overta gården hjemme. Han takket ja til dette, men på grunn av krigen (1.verdenskrig) ble returen til Norge utsatt. Først i april 1919 kom han hjem igjen til Norge.

Gården i Canada solgte han først i 1933. Gården hjemme drev han fram til 1945. Da solgte han den til svigerinnen som var blitt enke.

Hans Kristian avslutter sin beretning med følgende sitat fra Terje Vigen: ”Best var det kan hende at det gikk som det gikk.” Hans Kristian Tronaas døde i 1977, over 90 år gammel.

Fotoinfo:
Familien Tronaas, 1912.
Fotonummer: SKIH 025 029.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Astri Jahr.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Litteratur:
Dahl, David og Krogstie, Per A.: En utvandrers historie i Follominne 2001, Follo historielag, Drøbak 2001.
Krogstie, Per Asbjørn: Utvandringen til Nord-Amerika i Slektsveven nr.1 2004.

Kilder:
Tronaas, Hans Kristian: ”Erindringer fra en nybygertid i U.S.A. og Canada,” Ski lokalhistoriske arkiv.