I februar 1918 forliste et norsk skip utenfor kysten av Øst-Afrika. Blant de 29 som omkom i ulykken var en ung mann fra Ski.

Halvor Kleveland
Den unge mannen var Halvor Kleveland. Han var født 22.desember 1888 i Øyestad i Aust-Agder. Foreldrene het Knut og Josefine. Knut Kleveland var opprinnelig fra Evje i Setesdal mens Josefine, født Jacobsen, var fra Stavanger. Knut jobbet en tid som lærer. Han reiste også rundt som emissær for indremisjonen.

Rundt århundreskiftet flyttet familien til vår kommune og bosatte seg på Vevelstad gård. De bodde der noen år. Halvor ble konfirmert i Ski kirke i 1903. I 1907 flyttet familien til Ski og kjøpte Villa Sand. Huset står fremdeles, like bak Torvang (Næssbygget).

Vi vet ikke akkurat når Halvor fikk hyre på sitt første skip, men den gangen var det vanlig å gå ut i arbeid etter at man var konfirmert. Det er ikke utenkelig at Halvor bare var midt i tenårene da han dro til sjøs første gang. Etter noen år på sjøen begynte Halvor på Kristiania offentlige sjømannsskole. Målet var å bli styrmann. Han hadde et godt hode og var blant de som ble uteksaminert «med utmerkelse» våren 1910. Fire år seinere, i 1914, avla han skipsførereksamen ved samme skole og fikk karakteren «Meget godt.»

D/S Norefos
På bildet ser vi Halvor Kleveland om bord på lastedampskipet Norefos i 1916. Kleveland står i midten bak. De øvrige er ukjente. Norefos var bygd ved Nylands verksted i Oslo i 1914 og tilhørte Den skandinaviske Øst-Afrikalinje.

Kleveland jobbet en tid på Norefos, men da skipet forlot Mocambique 1.desember 1917 med kurs for Europa, var ikke Kleveland med. Reisa til Europa skulle bli den siste for Norefos. Utenfor kysten av Vest-Afrika, ikke langt fra Dakar, ble skipet stoppet av en tysk ubåt. Tyskerne forsynte seg av last og proviant, satte mannskapet om bord i livbåtene og senket skipet. Mannskapet klarte å ta seg inn til Dakar og kom etter hvert trygt hjem.

D/S Mesnafos
Halvor Kleveland hadde gått inn i jobben som førstestyrmann på Mesnafos, et annet av skipene til Den skandinaviske Øst-Afrikalinje. Her vikarierte han i jobben for en annen skisokning, Rudolf Mørck, som skulle gifte seg.

Mesnafos var bygd ved Akers mekaniske verksted omtrent samtidig som Norefos tok form hos Nylands. Skipet skulle etter planen gå i trafikk på Østersjøen, men på grunn av krigen ble det satt inn i trafikk på kysten av Øst-Afrika i stedet.

I februar 1918 lastet skipet kull i byen Lourenco Marques i det som den gang var Portugisisk Øst-Afrika. I dag heter byen Maputo og er hovedstad i Mocambique. De tok om bord mye kull, hele 1.250 tonn. Skipet var egentlig bygd for å ta maksimum 1.000 tonn så skipet forlot den østafrikanske byen med en betydelig overlast. Skipet skulle riktignok ikke så langt. Lasten skulle losses i Beira, et stykke lenger nord i landet.

Forliset
Mesnafos nådde imidlertid aldri bestemmelsesstedet. Været begynte å bli dårligere og vinden økte i styrke. Området de befant seg i er et område som er utsatt for tropiske sykloner. I forbindelse med slike værfenomener følger det gjerne ekstremt kraftig vind, tornadoer, svært kraftig regn, store bølger og stormflo.

Mandag 11.februar 1918 ble Mesnafos truffet av et slikt voldsomt uvær. Det hjalp ikke på situasjonen at skipet hadde altfor stor last, men om dette hadde noe å si for utfallet vet vi ikke. Bare en av mannskapet på tretti overlevde. Dette var en afrikansk sjømann som maktet å ta seg inn til øya Bartholomeu Dias. Øya ligger et stykke nord på mocambiquekysten. Trolig gikk skipet ned et stykke øst for denne øya. Skipet hadde da igjen omtrent ¼ av reisa til bestemmelsesstedet. De øvrige besetningsmedlemmene omkom i forliset. 23 av disse var afrikanere og seks var norske.

Skisokningene fikk vite om forliset og Halvor Klevelands skjebne en måneds tid seinere. Da sto følgende i lokalavisen Øieren: «Styrmand Halvor Kleveland, søn av emissær K. Kleveland Ski, er efter en til familien indløpen meddelelse omkommet paa sjøen. Hele skibet skal være gaat under i en cyklon i Atlanterhavet. Halvor Kleveland var en ualminnelig dyktig og begavet gut. Hans kamerater hadde kun lovord om ham.» (Øieren 8.mars 1918).

Avisen bommet litt på hvilket hav Kleveland omkom i, men siden han egentlig skulle ha vært om bord i Norefos som ble senket i Atlanterhavet, er kanskje ikke dette så underlig. Halvor Kleveland ble en av de altfor mange sjømennene som omkom på havet. Han ble bare 29 år gammel.

Foto:
Halvor Kleveland og mannskapet på D/S Norefos, 1916.
Fotonummer: SKIH 051 026.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Solveig og Knut Kleveland.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Aftenposten 17.desember 1914 og 25.august 1915.
Norges Sjøfartstidende 9.mai 1910.
Rudvin, Ola: Indremisjonsselskapets historie, del 2, Lutherstiftelsen, Oslo 1970.
Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis, 1914-1918, bind 4: 1918, Sjøfartskontoret, Kristiania 1918.
Ski indremisjonsforening 75 år, 1923-1998, Ski 1998.
Trondhjems Adresseavis 15.mars 1918.
Øieren 13.mars 1914 og 8.mars 1918.

Nettkilder:
Digitalarkivet:
– http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037197003286
– http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/kf/person/pk00000000478610
– http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000000654252
– http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/kf/person/pk00000000479031
– http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/kf/person/pk00000000479439
Skipet no: http://www.skipet.no/skip/skipsforlis
Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Tropisk_syklon

Arkivkilder:
Ski lokalhistoriske arkiv: Opplysninger i fotoperm 14.