Den gamle Hagabua lå på høyre side av oppkjørselen til Waldemarhøy. På bildet ser vi eieren, Georg Haga, i luka. De to kundene er Titus Jansen (til venstre) og drosjeeier Pedersen.

Georg Haga
Georg Haga (1898-1983) var født i nærheten av Holstad i Ås. Familien flyttet til Ski rundt 1900. I unge år drev Haga med skihopping. En søndag i januar 1917 var han og et par kamerater i Møllebakken og trente. Under et av treningshoppene kom Haga skeivt ut fra hoppkanten og landet på utsiden av underrennet. Der traff han en stubbe og brakk ryggen.

Det blei en lang rekonvalesens for den unge mannen før han kom seg på beina igjen. I 1926 overtok han kiosken som vi ser på bildet.

Selv om Haga var dårlig til beins som en følge av ulykka, lot han ikke det stoppe seg. Han gikk til anskaffelse av en spesiallaget trehjulssykkel som han brukte til å komme seg ut på tur med.

Kiosken
Georg Haga fikk fort en stor kundekrets og kiosken blei et samlingspunkt i Skibyen. Åpningstidene var fra kl.12 til kl.22 alle dager unntatt 1.juledag og 1.påskedag. Da var kiosken stengt.

Den første Hagabua sto ved jernbanebrua fram til 1939. Da startet byggingen av Torvang (Næss-bygget) og den vesle bua blei revet.

En ny kiosk blei reist på den andre sida av Waldemarhøyveien, litt utenfor venstre billedkant på dette bildet. Haga fikk leie grunn av NSB. Nybygget blei tegnet av arkitekt Olaf Strøm og oppført av byggmester Asbjørn Finstad.

Kiosken ble drevet som en familiebedrift. Ekteparet Martha og Georg Haga byttet på å jobbe i kiosken. De hadde bare en fast ansatt utenom familien. Dette var Lillemor Jensen som jobbet der i 20 år.

Etter at Georg Haga døde i 1983, overtok dattera Aase Haga Langås virksomheten.

Kiosken fikk stå der like ved jernbanebrua i 50 år, fram til 1990. Da måtte Hagabua vike plass for en ny gangbro som skulle gå like ved jernbanebrua. Da hadde familien Haga drevet med kioskdrift her i 64 år.

Hagabua fikk da en omflakkende tilværelse i Skibyen. Den lå ei stund lagret hos Skeidar. Seinere blei den benyttet som uteservering på Arnies pub i sentrum i et par år, før den nok en gang ble tatt ned og lagret.

I 2001 ble den gjenreist i på plenen nedenfor Waldemarhøy, ikke langt unna stedet der den opprinnelig sto. Kiosken begynte imidlertid å bære preg av dårlig vedlikehold, men sommeren 2016 ble heldigvis den gamle Hagabua satt i stand igjen. Nå har den blitt et sentralt sted i den nye Vestråtparken.

Foto:
Hagabua, 1928.
Fotonummer: SKIH 021 016.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Aase Haga Langås.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Ski Historielags kalender, september 1998.
Øieren 17.januar 1917.
Østlandets Blad 7.februar 1968.

Nettkilder:
Espen S. Møller A/S: Om Hagabua på firmaets nettsider (nettside besøkt 29/6-17 kl.10).