Ski og Kråkstad var skilt i to kommuner i knappe 33 år, fra 1.juli 1931 til 1.januar 1964. Bildet viser det samlede kommunestyret i de to kommunene i 1964.

Bildet
Her ser vi følgende personer:
Sittende fra venstre: ukjent, Rolf Yttereng, ukjent, Åge Buller, Frank Kaleb Johansen, Bent Vale, ukjent, Astrid Vargset, ukjent, Solveig Endsjø, ukjent, Mary Holmen, Martin Huse og ukjent.
Stående fra venstre: Thormod Kandahl, Knut Christophersen, ukjent, Johannes Bieltvedt, Arne Balzersen, ukjent, ukjent, ukjent, Johnny Sørlie, Alf Ruud, Georg Jordahl, Finn Gulldal-Holmen, ukjent, Presterud (fornavn ukjent), Rolf Henriksen, ukjent, ukjent, Henry Clausen, ukjent, Arne Kristian Røysem, ukjent, ukjent, ukjent, Edgar Johannessen og ukjent.

Det er dessverre mange på bildet som ikke har blitt identifisert. Hvis du kjenner igjen noen som er oppført som ‘ukjent,’ er det fint om du forteller oss hvem dette er. Dette kan du gjøre via epost, telefon eller ved å stikke innom. Vi holder til i underetasjen i Ski bibliotek.

Schei-komiteen
Bakgrunnen for gjenforeningen i 1964 begynner allerede like etter krigen. I 1946 blei Schei-komiteen nedsatt. Den blei ledet av fylkesmann Nikolai Schei fra Sogn og Fjordane. I perioden 1948-62 jobbet den med endringer av kommunestrukturen. Antallet kommuner lå på godt over 700 og mange av disse var såpass små at de ikke var godt nok rustet til å gi innbyggerne tilfredsstillende tjenester i årene framover. Det var særlig innføringen av 9-årig skole for alle som var årsaken til at denne reformen blei iverksatt.

På bakgrunn av Schei-komiteens innstilling, blei det i kongelig resolusjon 30.november 1962 besluttet at de to kommunene skulle slås sammen igjen. Dette til tross for at ingen av de to hadde noe som helst ønske om en slik gjenforening.

Kommunen får navn
Blant de tingene som måtte avklares før gjenforeningen, var kommunenavnet. Navnet på den gamle kommunen som begge hadde vært del av, var jo Kråkstad og navnet på prestegjeldet som omfattet begge kommunene var også Kråkstad. Men det ubestridte sentrum i kommunen var Ski.

Det nye kommunenavnet blei bestemt på et fellesmøte holdt i Ski restaurant 4.februar 1963. Møtet blei ledet av fylkesmann Trygve Lie. Antall representanter gjenspeilte skjevheten i styrkeforholdet mellom de to partene. Fra Ski møtte 33 representanter mens Kråkstad kun hadde 19. Ordfører Håkon Ø. Dahl fra Ski foreslo at den nye kommunen burde hete Ski. Ordfører Johannes Bieltvedt fra Kråkstad foreslo Kråkstad som nytt kommunenavn. I tillegg fremmet Per Øverby Hagen som representerte Ski kommunistiske parti, et forslag om å gi den nye kommunen navnet Skeidar. Dette kompromissforslaget fikk imidlertid bare hans egen stemme. De øvrige 32 representantene fra Ski stilte seg bak ordfører Dahls forslag og da hjalp det lite at kråkstingene støttet egen ordførers forslag. Med bare 19 representanter var de rett og slett i mindretall. Navnet på den nye kommunen blei derfor Ski.

Mer lesning
Du kan lese mer om Ski kommunes historie i Gylne Sider nr.1 2019. Du finner heftet på våre nettsider.

Foto:
Kommunestyret, 1964.
Fotonummer: SKIB 001 115.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Alf Ruud.

Kilder:
Arbeiderbladet 6.februar 1963, 8.mai 1963.
Fylkesmannen, journalnr. 1367/62
Regjeringen.no
Store Norske Leksikon: snl.no
Stortinget.no