På den vesle husmannsplassen Myrås, ikke langt fra Skotbu, bodde gartneren Carl Olesen med familie.

Carl Olesen var født i Viborg i Danmark i 1880. I 1919 flyttet han til Norge. Noen år seinere, i 1930, flyttet han og familien på fire til Skotbu. Der hadde Olesen kjøpt eiendommen Myrås. Olesen var en dyktig gartner. Han greidde å dyrke fram de utroligste vekster mellom fjellnabbene på Myrås. Om somrene ble stedet ansett for å være den reineste severdigheten, så frodig og velstelt var den vesle eiendommen. Det var imidlertid et slit å bo såpass avsides. Alle varer som skulle til og fra til Myrås måtte bæres. Her bar Olesen tunge kunstgjødselsekker opp fra Skotbu og varer for salg ned igjen til bygda.

Carl Olesen var en anerkjent fagmann. Hjemme hadde hadde han et et lite bibliotek med nyttige fagbøker. Ute på eiendommen podet han frukttrær og drev han med ulike andre forsøk.

Carl Olesen var ikke en som likte å stikke seg fram. Han blir beskrevet som snill, omgjengelig, stillfaren, lun og tenksom. Selv om han hadde mye å stå i med hjemme på gården, hjelpte han gjerne andre.

Carl Olesen bodde på Myrås i 15 år. Han døde 20.januar 1945 etter kort tids sykeleie. Han ble begravd på Kråkstad kirkegård ei uke seinere. En stor skare, særlig fra Skotbu, møtte fram for å ta farvel med en kjær nabo.

Foto:
Carl Olesen, 1941.
Fotonummer: SKIB 005 063
Fotograf: ukjent.
Foto fra Ski lokalhistoriske arkiv.

Kilder:
Østlandets Blad, følgende utgaver: 23. og 30.januar 1945.