Bildet ovenfor viser et lokomotiv som står klar til bruk utenfor lokomotivstallen ved Ski stasjon. På bildet kan vi skimte at tenderen (kullvognen) er fylt med ved og ikke med kull. Dette kan tyde på at bildet er tatt under 1.verdenskrig. Den vanskelige forsyningssituasjonen gjorde da at NSB måtte ty til vedfyring.

Lokomotivet på bildet er av NSBs type 15. Dette var lokomotiver som ble bygd i perioden 1890-1902. De første lokomotivene av denne typen kom fra Dübs & Co i Glasgow. Seinere fikk NSB levert slike lok både fra Tyskland og Sveits. Også de norske lokomotivfabrikkene Nylands Værksted, Thunes Mekaniske Værksted og Hamar Jernstøberi og Mek. Verksted produserte slike lokomotiv for NSB.

I alt var 19 lokomotiv av type 15 i drift på norske spor. Tre av disse gikk på Smaalensbanen. Utover på 1930-tallet ble type 15-lokomotivene tatt ut av drift. Bare noen få oppgraderte lok var i drift litt lenger. Det siste lokomotivet av type 15 ble utrangert i 1956.

Foto:
Fra lokomotivstallen ved Ski stasjon, ca. 1915.
Fotonummer: SKIH 067 018.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Tor Emberland.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Kilder:
Bjerke, Thor m.fl.: Damplokomotiver i Norge, Norsk Jernbaneklubb, 1987.
Ski historielags kalender, 2004.