3.juledag 1920 arrangerte Kråkstad frisinnede ungdomslag sin tradisjonelle juletrefest for 24.gang. Festen ble holdt i 2.etasje i 1911-bygningen, i rommet som ble kalt Herredsstyrerommet.

På bildet ser vi fra venstre: ukjent, Arne Halvorsen, Edith Fossum, Trygve Berg, Anne Maren Bjørge og Karl Berger.

I møteprotokollen til ungdomslaget er festen nøye referert av en av lagets eldste og mest dedikerte medlemmer, Nils Gulbrandsen:

Tredie juledag hadde ungdomslaget juletræfest paa skolen. En mængde mennesker – unge og ældre – deltok i festen. Bare glade ansigter hvor en saa hen.

Formanden, Ivar Haug, holdt en tale om julen og dens betydning, og nævnte litt om juleskikkene nu og før i tiden. Disse juleskikke er nu forandret meget, og de saakaldte juleballer er for en stor del sløifet. Det har vist sig at det gaar an at feire uten dans og sterke drikke, og ha det enda hyggeligere end paa den gamle maaten.

Hilda Tronaas læste lagsavisens julenummer. Og sangen omkring juletræet fyldte ikke mindst paa festens program. Sangforeningen under ledelse av Petter Berg sang flere sange som bidrog til at høine festen; og de unge musikalske damer i laget spillede skiftevis paa pianoet, saa en fik høre litt av hvert og alt bar preg av jul.

Festkomiteen hadde my stræv med aa ordne alt paa bedste maate til alles tilfredshet. Og det saa ut til at alle var fornøiet og hygget sig.

Efter at den høitidelige del av festen var slut, var det dølemarsch, fransaise og fem leiker – kanskje nu alle gik hjem med et minde rikere end da de kom.

Arkivkilde:
Nordre Follo lokalhistoriske arkiv: Arkiv P-1002, Aa0002.

Foto:
Fotonummer SKIH 058 012.
Fotograf: ukjent
Giver av bildet: Edgar Berger
Bildet er samlet inn av Ski Historielag