Her ser vi ekteparet Jenny Kaspara og Trygve Hauge på fottur i Jotunheimen i 1924.

Jenny
Jenny Kaspara Therese Fossum var født i Kristiania 18.mars 1891 som eldst i en søskenflokk på fire. Hun ble konfirmert i Petrus menighet i hovedstaden i 1905. Familien flyttet etter hvert til Kråkstad. Foreldrene hennes, Karen Johanne og Hans Julius Fossum, kjøpte gården Frestad søndre i 1908 og familien bosatte seg der.

Vi vet ikke så mye om Jenny fra tiden i Kråkstad. Vi vet at hun spilte piano og at hun var såpass dyktig at hun virket som pianolærer. Sommeren 1909, da hun var 18 år gammel, rykte hun inn flere annonser i avisa Øieren der hun averterte etter elever.

Jenny ble for øvrig ei gammel dame. Hun døde 25.mai 1978, 87 år gammel.

Trygve
Trygve Hauge var født i Kristiania 27.oktober 1892. Foreldre var Constance og Anton Hauge, begge født i Kråkstad i 1867. Faren jobbet som lærer på en privatskole i Kristiania. Trygve ble konfirmert i Gamle Aker kirke i 1905. Fem år seinere, i folketellingen for 1910, ser vi at Trygve er kadett i forsvaret. I 1913 ble han uteksaminert fra Krigsskolen og utnevnt til premierløytnant. I 1918 ble han forfremmet til kaptein og jobbet som kontorsjef i generalintendanturen en tid.

Sommeren 1920 trer Trygve ut av de militæres rekker og går over i skoleverket. Han blir ansatt som handelslærer ved Kristiania kommunale handelsskole. I 1926 ga han ut boka Lærebok i handelsregning med oppgavesamling.  Utover på 1930- og 1940-tallet ga han ut flere fagbøker. Hauge jobbet som lærer fram til 1954. Han døde to år seinere, 3.april 1965. Trygve Hauge ble bare 63 år gammel.

Jenny og Trygve
Vi vet ikke akkurat når Jenny og Trygve ble kjent, men siden begge hadde tilknytning til både Kristiania og Kråkstad, var det trolig mange anledninger til dette. Det vi imidlertid vet er at de forlovet seg høsten 1913. Trygve var da bosatt i Bergen. To år seinere, 23.oktober 1915, giftet de to seg i Kråkstad kirke. De bosatte seg i Oslo og fikk etter hvert tre barn. Seinere fikk de også flere barnebarn.

Ut på tur
Det har gått mer enn 90 år siden bildet av ekteparet Hauge på tur i Jotunheimen, ble tatt. Mange har i årenes løp gjort som Jenny og Trygve, og pakket sekken og tatt seg en tur i fjellet. I år markerer vi friluftslivets år. Dette er en fin anledning til å komme seg ut i naturen, og det er helt opp til deg om du vil gå en tur i nærmiljøet eller om du vil oppsøke den norske fjellheimen slik de to på bildet gjorde. Uansett hva du velger ønsker vi deg en riktig god tur!

Foto:
På fottur i Jotunheimen, 1924.
Fotonummer: SKIH 059 008
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Edgar Berger.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag 

Trykte kilder: Aftenposten 23.oktober 1913, 2.juni 1920 og 5.april 1956. Departements-tidende 1918, side 699. Hauge, Trygve: Lærebok i handelsregning med oppgavesamling, Aschehoug, Oslo 1926. Øieren: flere utgaver sommeren 1909, blant annet 26.juni og 31.juli. Østlandets Blad 11.april 1956.

Nettkilder: Arkivverket: http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/person/pv00000001348684Arkivverket: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036368000470 Arkivverket: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037045180983 Arkivverket: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036392200054 DIS: http://www.disnorge.no/gravminner/vis.php?mode=fy DIS: http://www.disnorge.no/gravminner/vis.php?id=03&mode=ko