Bildet viser et fotballag fra Ski i 1926. Den gangen var det forløperen til Ski IL, Ski Turn og Idrettsforening, som drev med organisert fotballspill. De fleste spillerne på bildet er ikke identifisert. Trolig er Bjørn Skotner nummer tre og Hans Brenna nummer sju fra venstre i bakre rekke.

Bildet er tatt på Sportsplassen i Ski som den gang var et ganske nytt anlegg. Selve tomten ble kjøpt i 1923 for 12.600 kr. Gjennom iherdig dugnadsinnsats ble det opparbeidet fotballbane, løpebane og tennisbaner i løpet av de kommende årene. I dag er dette et stort idrettsanlegg med flere baner og haller.

Ski Turn og Idrettsforening ble stiftet i 1919. Hovedfokus i starten var turn og friidrett. Fotballen sto utenfor det første året og ble løselig organisert i en forening som kalte seg Ski fotballklubb. I 1920 ble imidlertid fotballen også en del av Ski Turn og Idrettsforening.

De første årene ble det bare spilt privatkamper. Fra 1922 deltok fotballaget i kretsserien og fikk fort stor suksess. I perioden 1924-33 vant Ski samtlige ti kretsmesterskap. Den store spilleren den gangen var Ove Brenna. Det er ikke utenkelig at han også er med på dette bildet (det kan se ut som han er nummer to fra venstre bak). Han var med på å vinne alle de ti kretsmesterskapene i denne perioden.

De øvrige som vant mesterskapet i 1926 og som muligens er med på bildet er: Reidar Lybæk, Haakon Hammer, Finn Sleipnæs, Hans Skotner, Rudolf Johannessen, Olaf Lindblom, Brynjulf Skotner, O. Aronsen, Jurolf Halvorsen og tidligere nevnte Bjørn Skotner.

I 1926 klarte Ski også å kvalifisere seg til andre runde i NM etter å ha slått Hafslund 6-1 i første kamp. Imidlertid ventet langt sterkere motstand i andre runde og Ski tapte hele 1-8 for Fredrikstad. I ettertid er det for øvrig en annen kamp mot Fredrikstad som har blitt stående som et svært hyggelig minne. I 1928 tapte Ski knepent 1-2 mot Fredrikstad på bortebane. Dersom du har hørt uttrykket ”Den gang vi tapte for Fredrikstad,” så var dette altså i 1928.

Foto:
Fotballag fra Ski, 1926.
Fotonummer: SKIH 053 023.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Ellen Ørjevik.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Kilde:
Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv P-1021, Ski Idrettslag, Xa0001.