Landstormen er en av de eldste foreningene i Oppegård. Foreningen har eksistert i over 100 år og består kun av menn. Opp gjennom årene har de stått bak en rekke sosiale tiltak i Oppegård.

Et møte på brua
Det hele startet en søndags formiddag i mars 1916. Da møttes fire menn på brua på Kolbotn. Det var ennå snø, og ganske skarpt i lufta. En av de fire begynte å prate om at det kunne ha vært artig å arrangere et gubberenn på ski i bygda. Denne tanken fikk gehør hos de tre andre.

Gubberenn og fest
Litt seinere i måneden gikk rennet av stabelen. Deltakelsen var ikke så veldig stor, men i alt fullførte 15 menn rennet. Etter rennet var det, som seg hør og bør, premieutdeling. Vinneren vant et par ski mens nummer to vant et par tøfler. Det ble ellers servert både tørt og vått. Det ble holdt en rekke taler og stemningen var svært god. Det hele varte til godt over midnatt. Før de skiltes, ble de enige om å møtes igjen.

Mobilisering
En ukes tid seinere fikk alle deltakerne illevarslende brev i posten. Konvoluttene var merket med «Mobiliseringsordre» skrevet med rødt blekk. Brevet inni konvolutten lød omtrent slik: «Mobiliseringsordre: Soldat NN (adressatens navn) har å møte den 6. april 1916 kl. 8.00 hos Olaf Helleseth i renvasket stand, medbringende godt humør m.m.» Brevet var signert ‘Generalkrigskommisæren.’ Innkallelsen var en etterligning av de innkallelsene hæren benyttet da de kalte inn soldater til nøytralitetsvakt under 1. verdenskrig.

Møtet fant sted hos Helleseth til avtalt tid og foreningen ble stiftet. At foreningen fikk navnet Landstormen kan nok skyldes at den ble stiftet mens 1. verdenskrig raste ute i Europa. Flere av medlemmene hadde dessuten bakgrunn som soldater. Dette er for øvrig noe foreningen har tatt med seg videre. Medlemmene titulerer hverandre som soldater.

En klubb for voksne menn
Landstormen er en forening for voksne menn. I starten var aldersgrensen 35 år, men den har seinere blitt senket til 28. Foreningen har helt siden starten vært forbeholdt menn, noe den fortsatt er. For å kunne bli medlem, må man være bosatt i Oppegård og bli foreslått som nytt medlem av to nåværende medlemmer.

Sosiale tiltak
Samfunnsløftet til Landstormen er formulert slik: «Landstormen i Oppegård er en fredet møteplass, hvor bygdens menn kan dyrke det gode kameratskap, fremme det talte ord, nyte ganens gleder og søke intellektuell stimulans. Landstormens ånd er å yte mer enn vi krever. Vårt virke skal fremme den beste samfunnsånd i Oppegård og særlig hjelpe barn og unge til å virkeliggjøre sitt fulle potensial.» (ØB 8. april 2016)

Opp gjennom årene har foreningen stått bak en rekke sosiale tiltak i Oppegård. Allerede samme år som de ble stiftet, tok de initiativ til det første barnetoget på Kolbotn, 17.mai 1916. De tok initiativ til opprettelsen av Oppegård Sparebank høsten 1917. De har arrangert skøyteløp for gutter på Kolbotnvannet, finansiert orgel til kapellet på Kolbotn gravlund, arrangert juletrefester for barn og vært med på å starte guttemusikken i bygda, for å nevne noe.

Bildet
Bildet er tatt utenfor Café Rasten i 1917. Foran ved bordet sitter Harald Nyborg (til venstre) og Jørgen Tonstad. Bak disse står fra venstre: Martin Petersen, ukjent og Sivert Herje. Bak står fra venstre: Harald Algarheim, Olaf Madsen, Magnus Ottesen, Hjalmar Isachsen, Emil Nilsen og Ansteen Hokholt. Barna på bildet er ikke identifiserte.

Foto:
Landstormen, 1917.
Fotonummer: 0217-006-0006
Fotograf: B. Ingermann.

Kilder:
Oppegård blir til; artikler med emner fra Oppegårds historie, Oppegård kommune, 2015.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 30. mars 1966, 28. januar 1975, 7. april 1976 og 8. april 2016.