Denne høsten kan vi gratulere Folkets Hus med et stort jubileum. Det har nå gått 100 år siden bygget ved Gamleveien i Ski blei innviet.

I leide lokaler
Det hele fikk sin forsiktige start høsten 1910. Da blei det stiftet en sosialdemokratisk arbeiderforening i Ski. Arbeiderforeningen skiftet navn til Ski Arbeiderparti 20.februar 1916.

Det var smått med møtelokaler i Ski på begynnelsen av 1900-tallet. Arbeiderforeningen leide en tid lokaler hos Johannes Kjeppestad i Ski sentrum. Her var det en sal på 70 kvm som gjorde nytten. Leieforholdet opphørte en gang i løpet av sommerhalvåret 1915. Lokalene blei kjøpt av AS Træsko i 1916.

Større stevner ble holdt utendørs i Birkelunden, men disse foregikk helst i sommerhalvåret da det var størst håp om bra og varmt vær.

Ønsket om et eget og stort nok lokale var nok sterkt. I 1917 satte Ski arbeiderparti derfor ned et arbeidsutvalg bestående av Ole Brenna, Johan Østreng, Carl Christoffersen og Kristian Bjerklund som skulle arbeide videre med denne saken.

Et egnet sted
Det første som måtte gjøres var å finne et egnet sted til å bygge forsamlingslokalet. Lensmann Colbjørnsen skal da ha visse innsigelser. Han mente at det passet best om lokalet ble bygd et stykke unna stasjonen. Det kan hende han forventet uro og støy fra det nye forsamlingslokalet.

Den gangen var det en heller sparsom sentrumsbebyggelse i Skibyen. Det var oppført noen forretningsbygg langs Jernbaneveien, like bak stasjonen, og noen få butikker i den østlige delen av Nordbyveien, nærmest jernbanebroen. Videre vestover var det noen bolighus, men også mye ledig plass.

Tomta som Folkets Hus etter hvert ble oppført på, var opprinnelig kjøpt av Julius Bjørklund. Han hadde planer om å bygge hus der for seg og sin familie, men døde før dette ble realisert. I oktober 1917 kjøpte Ski Arbeiderparti eiendommen av Bjørklunds enke og arvinger.

Bygging
I løpet av ett år, fra høsten 1917 til høsten 1918, pågikk det iherdig byggevirksomhet på tomta ved Gamle Nordbyveg, som veien het den gangen. To byggmestere fra Oppegård sto for selve byggingen. Materialene blei fraktet med hest og kjerre langs den smale og ujevne bygdeveien fram til byggeplassen.

Bygget skulle egentlig ha stått klart i begynnelsen av august. Arbeiderpartiet hadde planlagt å arrangere et større kretsstevne da, men problemer med leveranse av materialer førte til at bygget ikke blei ferdig før uti september.

Innvielsen
Søndag 22.september kunne lokalet endelig innvies med stor festivitas. Arrangementet startet kl.3 om ettermiddagen. Først spilte et strykeorkester noen melodier. Deretter sang en mann noen muntre viser som høstet stort bifall. Etter den kulturelle innledningen, begynte talene. Kveldens festtaler var Randolf Arnesen. Han rettet en appell til de frammøtte om at Folkets Hus måtte bli et ledd i sosialismens framgang.

På kvelden framførte Kullebundens dramatiske forening et skuespill. Stykket varte en times tid og ble mottatt med «et vældig bifald, av en ellevild publikum.» (Akershus Social-Demokrat 26.september 1918). Kvelden ble avsluttet med folkefest og dans.

Huset
Det var god grunn til å feire at det nye bygget kunne tas i bruk. Endelig hadde arbeiderbevegelsen et eget møtelokale i Ski.

Huset var i to etasjer med en sidefløy i første etasje til fest- og møtesal. I andre etasje var det to små leiligheter, en for vaktmesteren og en til utleie. Den store salen på 135 kvm var etter datidens forhold enorm og den ble fort et populært møtelokale i Ski.

Mye har endret seg på 100 år og Folkets Hus i Ski har vært gjennom både gode og vanskeligere dager, men gjennom iherdig innsats fra mange frivillige har huset bestått og framstår som en riktig sprek 100-åring. Vi gratulerer alle de involverte så mye med jubileet!

Foto:
Folkets hus, 1925.
Fotonummer: 0213-033-0017
Fotograf: Carl Normann
Giver av bildet: Ingar Bjørnstad
Bildet er samlet inn av Ski Historielag

Trykte kilder:
Akershus Social-Demokrat 26.februar 1916. 15.august og 26.september 1918.
Nesbakken, Odd, Kristiansen, Aud og Nystrøm, Erling: Folkets Hus Ski 75 år, 1993.
Norske institutioner for 1910-1914, Kristiania 1916.
Svendsen, Jan: Folkets Hus 100 år, fra Forening til Samvirkeforetak, Ski 2018 (manus til jubileumshefte).
Øieren, følgende utgaver: 31.juli 1912, 13.mars 1914, 12.mars, 29.september og 13.oktober 1915, 13.desember 1916, 18.juli 1917, 20. og 25.september 1918.