Ved bordet i forgrunnen sitter Lars Edvard Hellemundsen Brække. Døtrene Bolette og Oline sitter på hver sin side av han. Bak står de øvrige barna hans. Fra venstre sees Hermann, Elise, Ludvig, Laura, Anna og Sigvart. Lars Edvard ble tidlig enkemann. Kona Anna Oline Syvertsdatter Hanekrop døde i 1883, bare 49 år gammel.

Lars Edvard ble født på Berger i Kråkstad i 1831. I 1855 kjøpte han gården Brekke som han drev til sin død i 1901. Brække ble valgt inn i herredsstyret i 1869. Han var varaordfører i perioden 1877-81 og ordfører i 1881-85. Brække hadde også en rekke andre verv. Han satt i styret for Kråkstad sparebank, han var bestyrer for Follo brandkasse og var dessuten med på å stifte Kråkstad Herredsforening i 1869. Han ble for øvrig foreningens første formann. Herredsforeningen ble etter hvert en Venstre-forening.

De eldste sønnene, Herman og Sigvart, flyttet fra Kråkstad og etablerte seg som kjøpmenn. Hermann i Oslo og Sigvart på Tomter. Bolette og Oline drev kolonialbutikk i Hobøl, ikke langt fra Brekke-gården. Anna og Elise døde forholdsvis unge. Ludvig drev kolonial nær Kråkstad stasjon. Laura jobbet som lærer i Kråkstad.

Foto:
Familien Brække i Kråkstad, 1895.
Fotonummer: SKIH 031 004.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Finn Levin.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Kilder:
Østlid, M.: Kråkstad, en bygdebok, bind I, Hamar 1930.
Østlid, M.: Kråkstad, en bygdebok, bind II, Faksimileutgave fra 1980.