Veien i forgrunnen på bildet heter i dag Eikeliveien. Den gangen, for 100 år siden, gikk veien bare til Villa Beverly. Den hadde heller ikke fått sitt nåværende navn.

I forgrunnen, mellom veien og fotografen, kan vi skimte bekken som rant der. Bekken rant fra skogen bak gården og videre ned til Østensjøvannet. Fra vannet svømte det småørret oppover bekken. Helt fram til 1930-tallet var det mulig å fange fisk i denne bekken.

Oppe i skråningen mellom Eikeliveien og gården ser vi både jernbanelinja og Gamle Åsvei. Til venstre på bildet ser vi noen grinder og et lite bygg. Her krysset veien jernbanelinja. Det vesle bygget er grindvokterhytta. I Ski Historielags kalender for november i år, kan vi lese om en av de som hadde i oppgave å passe på disse grindene; grindvoktersken Malla.

I bakgrunnen ser vi Nordre Finstad gård. I 1917 var det Jacob Fredrik Strand (1883-1943) som eide denne gården. Han hadde kjøpt den seks år tidligere, i 1911.

Mye har endret seg i dette området på 100 år. Mannen som spaserer langs veien i forgrunnen, ville trolig hatt vansker med å kjenne seg igjen om han skulle gått samme vei i dag.

Foto:
Eikeliveien, 1917.
Fotonummer: SKIH 068 036
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Bjørg Løken
Bildet er samlet inn av Ski Historielag

Kilder:
Bjørn Myrvoll/Ski Historielag.
Østlid, M.: Kråkstad, en bygdebok, bind II, Hamar 1930.