5.desember 1958 gikk det siste damplokomotivet på Østre linje. Vestre linje hadde da vært elektrifisert i nesten 20 år.

Sydbaneraceren
Lokomotivet på bildet er av NSBs type 27a. Denne typen ble produsert på Hamar og hos Thune (på Skøyen) i perioden 1910-16. Tilnavnet Sydbaneracer fikk lokomotivene fordi de var hurtiggående og spesiallaget for Smaalensbanen (Sydbanen).

Sydbaneracerne var forholdsvis lette lokomotiver som var godt tilpasset lettbygde baner slik som Smaalensbanen. Toppfarten var på 75 km/t. Dette høres kanskje ikke så imponerende ut i våre dager, men da de første lokomotivene ble levert i 1910 var høyeste tillatte hastighet på norske jernbaner 70 km/t. Den ble for øvrig hevet til 75 km/t da Sydbaneraceren kom i drift. Til sammenligning kunne ikke bilene kjøre fortere enn 40 km/t på norske veier før i 1936, da ble fartsgrensen hevet til 60 km/t.

Elektrisk drift
Trafikken på Vestre linje var mye større enn den gjennom bygdene lenger øst. Derfor ble Vestre linje prioritert da NSB begynte å planlegge elektrifisering på 1930-tallet. Hele strekningen fra Oslo Ø til Kornsjø ved svenskegrensen var klar for elektrisk drift seint på høsten 1940.

På Østre linje gikk imidlertid fremdeles damplokomotivene som før. Passasjerer fra bygdene i Indre Østfold, Skotbu og Kråkstad måtte bytte tog i Ski. Reisetiden inn til hovedstaden kunne dermed bli ganske lang.

Utover på 1950-tallet begynte NSB å planlegge elektrifisering av Østre linje. 4.desember 1958 kunne det første elektriske toget rulle over skinnene fra Ski og østover. Dagen etter, den 5.desember, var det siste reis med dampdrift. På bildet ser vi Sydbaneraceren på sin avskjedstur gjennom Kråkstad.

Den siste Sydbaneracer
De fleste damplokomotivene av type 27a ble utrangert i perioden 1957-69. Nesten alle Sydbaneracerne ble hugd opp, men heldigvis finnes det ett igjen. Den eneste gjenværende Sydbaneraceren kan du se ved å ta turen til Jernbanemuseet på Hamar.

Foto:
Det siste damplokomotivet på Østre linje, 5.desember 1958.
Fotonummer: 0213-213-0044.
Fotograf: Anton Schou.
Giver av bildet: Terje Schou.
Bildet er samlet inn av Ski historielag.

Trykte kilder:
Bjerke, Thor m.fl.: Damplokomotiver i Norge, Norsk Jernbaneklubb, 1987.
Langård, Geir-Widar og Ruud, Leif-Harald: Sydbaneracer og Skandiapil – glimt fra Østfoldbanen gjennom 125 år, Norsk Jernbaneklubb, Oslo 2005.