Bildet viser det første apoteket på Kolbotn. Apoteket holdt til i trevillaen Sundby som lå ved Kolbotnveien, like ved brua over jernbanen. Bygget ble revet i 1980.

Haakon Hench – den første apotekeren
Apoteket åpnet dørene for publikum i 1926 og ble drevet av apoteker Haakon Hench. Hench var født i Mosvik i Trøndelag 14.juli 1882. Våren 1904 tok han apotekereksamen i Trondheim. Hench jobbet ved flere apotek, for det meste i Trondheim, men i 1915-1916 jobbet han i Østfold og deretter to år ved Grünerløkkens apotek i Oslo. Han returnerte til Trondheim i 1918 og jobbet på Apoteket St. Olaf. Da det nye Elefantapoteket sto ferdig i Trondheim i 1922, ble han bestyrer for dette.

Hench syslet imidlertid med planer om å starte apotek på Kolbotn. Tettstedet var i kraftig utvikling etter åpningen av jernbanen i 1879, og særlig etter at Kolbotn stasjon åpnet i 1895. I 1925 kjøpte han Villa Sundby og innredet apotek der. 1.mars 1926 kunne kundene benytte seg av apotekets tjenester for første gang. Apoteket på Kolbotn var blant landets minste. I tillegg til Hench, jobbet bare medhjelperen, Reidun Holst (1902-1997), der.

Vi kjenner ikke til bakgrunnen for at Hench ønskte å starte apotek akkurat på Kolbotn. I løpet av det året han jobbet i Østfold, kan han har reist flere ganger forbi Kolbotn med tog. Det kan hende han likte det han så gjennom togvinduet. Nå var det imidlertid ikke slik at man kunne starte opp et apotek der man ønskte. Det måtte gis en bevilgning. Krefter i lokalsamfunnet hadde jobbet for apoteksaken i flere år før Hench kom til bygda. I 1919 foreslo dr. Bjarne Mørch at man burde opprette et apotek på Kolbotn. To år seinere, i 1921, sendte formannskapet en søknad til Sosialdepartementet om dette. Bevilgningen til å opprette apoteket på Kolbotn ble gitt i kongelig resolusjon av 5.desember 1924. Det var ikke bare Hench som hadde ønske om å åpne apotek i bygda. Hele ti personer søkte om å få starte apotek på Kolbotn. Av disse var det altså Haakon Hench som fikk oppdraget.

Et tiltalende anlegg
Under et tilsyn i 1929 blir lokalene omtalt slik: «Samtlige lokaler er lyse, tilstrekkelig store og heldig anordnet. Kjellerlokalene har sementert gulv og er tørre og frostfrie. Såvel tincturkjelleren som også materialkammeret er utstyrt med smukt, malet treinventar og ensartede brune standardglass med glasspropp. I kjelleren er også innredet skyllerum med stort veggskap for rene glass. Videre, ildfast skap og en provisorisk støtebod. Hele anlegget virker særdeles tiltalende og nett og vidner om en omhyggelig planleggelse og en i alle detaljer nitid utførelse» (gjengitt i ØB 1.mars 1934).

Hench fyller 50
Sommeren 1932 fylte Haakon Hench 50 år. Østlandets Blad viet begivenheten oppmerksomhet og hadde en liten omtale av jubilanten. Her beskrives apotekeren som en lun og elskverdig mann som har gått fullt og helt opp i arbeidet sitt. Videre forteller de at apoteket bærer preg av Hench sin ordenssans. Både huset og hagen hans ble regnet for å være blant de vakreste på Kolbotn.

Hench drar og apoteket flytter
Selv om både apoteket og apotekeren fikk de beste skussmål, valgte mange å benytte apotekene i Oslo i stedet. Det kan hende lokalene ble ansett for å være små og at utvalget kanskje ikke var like godt som i hovedstaden. Mange jobbet gjerne i Oslo, og da kunne det være lettvint å gå innom et apotek der før de dro hjem igjen. Østlandets Blad viser til en visitasjonsprotokoll som konkluderer med at «Det er beklagelig at bygdens befolkning ikke alle som en søker dette utmerkede apotek, men for en stor del holder seg til Osloapotekene» (ØB 1.mars 1934). Det er godt mulig at den dårlige tilstrømmingen av kunder førte til at Haakon Hench begynte å se seg om etter andre muligheter. En slik mulighet bød seg i 1933. Da døde Erling Michael Valeur Dahl, innehaveren av Hokksund apotek. I slutten av juli overtok Hench dette apoteket. Han drev en tid begge apotekene, men utpå våren 1934 overtok Theodora Ramløff apoteket på Kolbotn. Det hører for øvrig med til historien at Reidun Holst ble med Hench til Hokksund. Hun jobbet der fram til 1939.

Haakon Hench drev apoteket på Hokksund i over 20 år, fram til han gikk av for aldersgrensen i 1954. Han døde i Hokksund 17.september 1961, 79 år gammel.

10.september 1934 åpnet Kolbotn apotek i nye lokaler i forretningsbygget Kringsjå som lå noen få hundre meter fra Villa Sundby. I dag finner vi Kolbotn terrasse her. Hench eide Villa Sundby i flere år etter at han flyttet fra Kolbotn. Eiendommen ble solgt til inkassosjef Syver Chr. Ultvedt for 30.000 kr høsten 1940.

Foto:
Kolbotn apotek, ca. 1930.
Fotonummer: 0217-041-0004.
Fotograf: Narve Skarpmoen.
Giver av bildet: Sigurd Killén
Kilde: Kolbotn bibliotek.

Trykte kilder:
Akershusposten 30.januar 1926.
Barca, Eivind: Oppegård kommunes historie, 1965.
Buskeruds Blad 31.januar 1933.
Drammens Tidende og Buskeruds Blad, 19.september 1961.
Kolbotn Apotek 70 år, 1924-1994.
Norges apotek og deres innehavere, bind II (G-K),
Oslo 1953.
Norges apotek og deres innehavere, bind 6, tillegg og rettelser, Norges Apotekerforening, Oslo 1960.
Norges apotekere og farmaceutiske kandidater, A. M. Hanches forlag, Oslo 1933.
Norsk Kunngjørelsestidende 20.desember 1924.
Oppegård blir til, Oppegård kommune, 2014.
Stortingsforhandlinger 1926.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 13.juli 1932, 1.mars og 11.september 1934, 4.november 1940.