Det første apoteket i Ski åpnet høsten 1908. Fram til 1919 var apoteket en filial under Nordstrands apotek.

Johanne Ring – en foregangskvinne
Den første som drev apoteket i Ski var Johanne Ring. Hun ble uteksaminert som farmasøyt høsten 1895. Dette studiet hadde da vært åpent for kvinner i bare ti år og Ring var en av de første kvinnene som fullførte denne utdannelsen.

Det var neppe en tilfeldighet at Johanne valgte akkurat denne karriereveien. Hennes far Wilhelm A. Ring drev også i samme bransje. I folketellingene fra 1885 kan vi se at han drev et apotek i Horten. Johanne jobbet noen år hos faren. Seinere var hun ansatt både i Oslo, Valdres og Mysen.

Johanne Ring drev apoteket de seks første årene det var i drift. Sommeren 1914 sa hun opp jobben i Ski og flyttet til Rakkestad der hun hadde fått tillatelse til å opprette og drive det nye apoteket. Dette var et selvstendig apotek og Johanne Ring fikk derfor tittelen apoteker. Hun ble dermed den første kvinnen i landet som kunne smykke seg med denne tittelen. Johanne Ring bestyrte Ekornapoteket i Rakkestad helt fram til 1955.

Familien Presthus – to farmasøyter
Det ble ganske fort ansatt en ny apotekbestyrer etter Johanne Ring. Sennor Martens Presthus fikk jobben og flyttet til Ski i august 1914. Sennor Martens Presthus var født i Trondheim 10.desember 1878. Han var gift med Bertha, født Tønnesen, fra Farsund. Hun var i likhet med sin mann utdannet farmasøyt og begge jobbet på apoteket. Paret hadde ei lita datter, Else, som var fem år gammel da de flyttet til Ski.

Familien Presthus skulle få en tung start på tiden i Ski. Like etter at familien hadde flyttet inn ble sønnen Fridtjof født. Det vesle guttebarnet var født for tidlig og var svært svakt. Like etter fødselen døpte jordmor Inger Mørch det vesle barnet. Dette ble gjerne gjort dersom det var fare for at barnet ikke ville leve lenge nok til å bli døpt i kirken. Det skulle vise seg at vesle Fridtjof ikke fikk leve så lenge. Han døde kun sju timer etter fødselen.

Den tunge tiden var imidlertid ikke over for den vesle familien. En fredagskveld i februar 1918 døde Sennor Martens Presthus plutselig i hjemmet sitt, bare 40 år gammel. Han ble begravd på Vestre gravlund i Kristiania noen dager seinere.

Enka, Bertha Presthus, fortsatte i jobben ved apoteket etter mannens død.

Joh. Schaanning – apoteket blir selvstendig
Ski apotek var en filial under Nordstrands apotek fram til våren 1919. Da kjøper apoteker Joh. Schaanning eiendommen fra A/S Vanaheim for 120.000 kr. Han overtok eiendommen 19.mai 1919.

Etter Schaannings overtakelse ble lokalene fornyet og forbedret. I Østlandets Blad 21.oktober 1919 kan vi lese følgende: «Etter apotheker Schaannings overtakelse av Ski apothek er der foretatt en hel del forbedringer og utvidelser av apothekets lokaler, likesom der er indrettet laboratorium m.v. Etter dette staar Ski fuldt paa høide med hvilketsomhelst andet apothek.»

Bildet ovenfor viser apoteket slik det så ut etter at Schaanning overtok i 1919. Apotekeren selv står til venstre på bildet. Kvinnen er dessverre ikke kjent.

Apoteket holdt til i Vanaheim fram til tidlig på 1930-tallet. Da flyttet det litt lenger opp i Jernbaneveien, til den nyoppførte Rutheimgården.

Foto: 
Interiør fra Ski apotek, 1920.
Fotonummer: SKIH 271 006.
Fotograf: ukjent.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Arkivkilder:
Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv P-1051: A/S Vanaheim, Aa0001, Da0001 og Ra0001

Trykte kilder:
Norske kvinder : en oversigt over deres stilling og livsvilkaar i hundredeaaret 1814-1914. 1, Berg & Høgh, Kristiania 1914.
Van der Lagen, Christian: Norges apoteker og farmaceutiske kandidater, Hanche, Oslo 1933
Øieren: Følgende utgaver: 8.juli 1908, 21.november 1908, 17.juni 1914, 14.august 1914, 20.februar 1918, 27.februar 1918.
Østlandets Blad: 3.juni 1919 og 21.oktober 1919.

Nettkilder:
Dagens Medisin
Digitalarkivet
Østlandets Blad: 15.november 2008.