14.januar 1837 blei formannskapslovene innført og vi fikk kommunalt selvstyre. Landet blei da delt opp i formannskapsdistrikter som i all hovedsak var basert på de gamle prestegjeldene.

Det første styret for Kråkstad blei valgt på sommertinget på Kapell-Sander samme år. De to sognene, Ski og Kråkstad, valgte formenn og representanter hver for seg. Det skulle være tre ganger så mange representanter som formenn. Ski valgte 4 formenn og 12 representanter mens Kråkstad valgte 3 formenn og 9 representanter.

18.september 1837 blei det første møtet holdt på gjestgiverstedet Schie. Der møttes formennene fra Ski og Kråkstad til et konstituerende møte. De valgte sogneprest Jens Bjerch Aschehoug (1799-1849) til første ordfører og proprietær Clemet Holmsen fra Vevelstad til varaordfører. En proprietær var en person som eide en større landeiendom. Det fortelles at Aschehoug i utgangspunktet motsatte seg å bli valgt som ordfører fordi han hadde svak helse. Han blei da heller ingen gammel mann. Jens Bjerch Aschehoug døde i 1849 bare 50 år gammel. Han var imidlertid ordfører helt fram til han døde. Varaordfører i hele denne perioden var Clemet Holmsen som mange ganger måtte trå inn i Aschehougs sted da han ikke maktet å stille. Det var for eksempel, med unntak av en gang, alltid Holmsen som stilte på fylkestingsmøtene.

Bilde fra Ski kommune.

Kilder:
Store Norske Leksikon: snl.no
Østlid, M.: Kråkstad en bygdebok, bind 1, Hamar 1929.