Markeringen av 100-årsjubileet for Grunnloven i 1914 ble en stor folkefest som hele kommunen samlet seg om. Dette var ikke det første fellesarrangementet i kommunen, men trolig det største inntil da.

Tidlige feiringer
Nasjonaldagen blei feiret også før 100-årsjubileet. Det første fellesarrangementet for Ski og Kråkstad som vi kjenner til ble holdt i 1898 ved herredshuset på Kjeppestad. Ett tog gikk fra Kontra skole og ett tog gikk fra stasjonen i Kråkstad. Dette er også det første året vi hører at barna er med. De gikk fremst og viftet med små flagg. De to togene møttes ved jernbanebrua på Kjeppestad og gikk i samlet flokk til herredshuset. Der var det taler, sang, musikk og dans fram til midnatt.

Vi kjenner for øvrig til at det da alt hadde vært arrangert 17.maifester noen år i Kråkstad. Den første festen som er dokumentert finner vi omtalt i Kråkstad frisinnede ungdomslags protokoll. Den fant sted i 1895. Her deltok først og fremst lagets medlemmer. Året etter, i 1896, ble det imidlertid arrangert en stor fest for hele kråkstadbygda. I følge nevnte protokoll var det knapt et hus i bygda som ikke hadde en deltaker på festen.

100-årsjubileet i Ski
«Søndag morgen oprandt med straalende sol og passe vind til flaggene.» Slik beskriver avisa Øieren været denne høytidsdagen. I det fjerne kunne skisokningene høre salutten som markerte starten på dagen. Deretter kimte kirkeklokkene.

Mange la veien opp til Ski kirke denne dagen. Fra stasjonen og helt opp til kirken var det festet tett i tett med små flagg på hagegjerdene. Disse dannet en lang, vakker, sammenhengende flaggrekke. Kirken var også pyntet til fest. Ved porten var det reist flaggstenger og norske flagg vaiet i vinden. Oppe i kirketårnet hadde de hengt ut to flagg. Det var dessuten pyntet vakkert med kranser, papir i nasjonalfarger og levende blomster.

Kirken var fylt til siste plass. Sognestyret og festkomiteen hadde reserverte plasser og kom inn til slutt. Pastor Jahnsen forrettet og talte.

Etter gudstjenesten samlet skolebarna fra Ski, Langhus og Gjedsjø seg ved Kontra skole. Herfra gikk de i tog forbi lensmannens hus og ned til stasjonen. Deretter gikk de tilbake til skolen langs hovedveien. Lærer Harald Holmaas holdt talen for dagen. Deretter var det bevertning og leik.

100-årsjubileet i Kråkstad
I Kråkstad startet 100-årsmarkeringen med koralmusikk fra kirketårnet. Det var et felles musikkorps for Ski og Kråkstad som innledet festdagen med vakker musikk som kunne høres utover store deler av bygda.

Deretter samlet folket seg i kirken som var fylt til siste plass. Prost Gedde-Dahl forrettet og et kor sang under gudstjenesten. Etter gudstjenesten samlet skolebarna fra de tre kretsene i sognet seg ved Kråkstad skole og gikk i flaggtog. Deretter holdt kirkesanger Kraugerud talen for dagen. Til slutt var det bevertning og leik.

100-årsjubileet på Siggerud
Det ble stelt i stand en egen markering av dagen for skolebarna på Siggerud. Det var rett og slett for langt for dem å reise helt til Ski. Lærer og kirkesanger Smedstad organiserte det hele der.

Fellesarrangement i 1914
I 4-tiden om ettermiddagen samlet de voksne i Ski seg på Kontra skole. De gikk i tog derfra til kommunegården på Kjeppestad. Her møtte de et tilsvarende tog fra Kråkstad. Kråkstadtoget hadde med seg musikkorpset. De to togene slo seg så sammen og gikk tilbake til Kontra med musikk, festkomite og herredsstyret i spissen. Ruta gikk via Ski stasjon og opp til skolen.

Stykkjunker Christian Ruud holdt talen for dagen. Ruud var varaordfører i kommunen og vikarierte for ordfører Opsand som var bortreist. Han hadde dratt til Eidsvoll og deltok i markeringen av 100-årsjubileet der.

Dagen hadde startet med sol og godvær, men ut på ettermiddagen begynte det å skye over. Sola forsvant og vinden som fikk flagga til å vaie så vakkert, var ganske skarp. Det passet derfor godt å fortsette høytideligheten innendørs. Her var det bevertning, musikk, deklamasjon, opplesing og sang.

Det var imidlertid ikke helt slutt på utendørsaktiviteten, for ute på plassen ble det leik og dans. Festen varte til nærmere midnatt og ble avsluttet med salutt og et vakkert fyrverkeri.

Bildet
Bildet denne måneden viser 17.maifeiringen ved herredshuset ved århundreskiftet. I Kråkstad frisinnede ungdomslags protokoll finner vi et referat fra denne begivenheten. Her kan vi lese følgende: «Torsdag den 17de Mai deltog Ungdomslaget i følge anmodning fra Kråkstad og Ski Sportsforening i et fellestog, som afgikk fra Kråkstad st. kl. 5 efterm. I spidsen af toget gik Skolebørnene med sine flag. Derpaa Sportsforeningen med sin fane og derefter Ungdomslaget ogsaa med sin fane. Paa jernbanebroen ved Kommunegaarden mødtes togene fra Kråkstad og Ski, og man macerede derpaa i Sluttet orden indpaa pladsen i Kommunegaarden. Talen for dagen holdtes af hr. Kirkesanger Opsand. Lærer Tho talte for Børnene. Her. stm. Fasting Takkede deltagerne for tilslutningen og ærklærede toget for Opløst. Hvorpaa man gik over til Festlighederne. Under afveksling med sang musik og dans fortsættes festlighederne udover til Midnat. Veiret var særdeles smugt og dansepladsen var udmerket pen og stemningen inden deltagerne var noksaa bra.» Referatet er skrevet av Olaf Halvorsen.

Foto:
17.maifeiring ved herredshuset på Kjeppestad, 1900.
Fotonummer: 0213-018-0015.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Gunhild Berger.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Arkivkilder:
Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv P-1002, Aa0001: Kråkstad frisinnede ungdomslag, forhandlingsprotokoll, 1894-1917.

Trykte kilder:
Øieren: 20.mai 1914.