Første nyttårsdag 1940 ble det ikke holdt gudstjeneste i Kråkstad kirke. Grunnen var at organist Claus Strandenæs døde på vei til kirken denne dagen. Ved hans bortgang mistet bygda en sentral skikkelse.

Læreren
Vi ser Claus Strandenæs helt til høyre på dette bildet. Han var født 14.mai 1864 i Rakkestad. Strandenæs tok eksamen i Asker i 1884. Etter et kort vikariat i Holmsbu, ble han ansatt som lærer i Mørk og Østby kretser i 1885. Han overtok da jobben etter sin bror Hans, som ble lærer og kirkesanger i Botne. Fra 1900 jobbet han bare ved Mørk skole. Han bodde også i skolebygningen sammen med sin familie. Strandenæs jobbet som lærer ved skolen i nær 50 år og omtales som sjeldent samvittighetsfull og plikttro.

Etter at Strandenæs gikk av med pensjon, flyttet han til Kråkstad der han hadde bygd seg hus ikke langt fra stasjonen.

Organisten
Strandenæs virket også som organist i Kråkstad. Denne stillingen hadde han i nesten 55 år, helt fram til sin død. Siden han bodde på Mørk skole, hadde han et godt stykke vei å gå vinter som sommer, i solskinn og i uvær og under alle slags føreforhold, før han kom fram til kirken.

Den samfunnsengasjerte
Strandenæs var også en samfunnsengasjert mann og innehadde flere tillitsverv. Han satt i herredsstyret, skolestyret og i andre kommunale utvalg. Han var også i ei årrekke sognekasserer og sekretær for ligningsvesenet. I tillegg satt han også i menighetsrådet.

En høvisk mann
Claus Strandenæs omtales som en pertentlig mann. Han var nøye på alle former og fin og høvisk i sin framferd. Han hadde dessuten ei melodisk, dyp bass-stemme som gjerne vakte oppsikt.

Familiefaren
Claus giftet seg med Laura Bolette Svendsen fra Asker og paret fikk to barn. I 1890 ble dattera Ella Margrethe født og fire år seinere fikk de sønnen Arnljot. Laura ble imidlertid ikke så gammel. Hun døde på seinsommeren 1895 bare 30 år gammel. Dødsårsaken er oppgitt å være tyfus og pleuritt.

Claus giftet seg på nytt året etter med Lauras søster, Sigrid Elise Svendsen (født 1871). De to fikk ingen barn. Paret var gift i godt og vel tretti år helt fram til sommeren 1927. Da døde Sigrid og Claus opplevde å bli enkemann for andre gang.

Skolebildet
Bildet ovenfor er tatt for 111 år siden, i 1904. Claus Strandenæs står helt til høyre. Kvinnen som sitter foran ham er ikke identifisert, men det er ikke utenkelig at dette er hans kone, Sigrid. Dersom vi studerer bildet nøye, ser vi at Claus har lagt hånda si på hennes høyre skulder. Dette kan tyde på et nært forhold mellom de to. De to barna fra hans første ekteskap er også med på bildet. Helt til venstre i andre rad sitter sønnen Arnljot som var rundt ti år da bildet ble tatt. Omtrent midt i tredje rekke, med stripete kjole, står Ella Margrethe (nr. 8 fra venstre). Hun var 14 år gammel og snart ferdig på skolen. Jenta like til venstre for henne er trolig Agnes Hjemmen. Ytterlige en av elevene på bildet er identifisert. Det er jenta som står mellom disse, rett bak. Dette er Anna Helene Orskaug.

Foto:
Elever ved Mørk skole, 1904.
Fotonummer: 0213-121-0004
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: M. Evensen.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Østlandets Blad, følgende utgaver: 2/1 1940, 3/1 1940.

Nettkilder:
Arkivverket:
– Folketelling for Asker 1875: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052041009569
– Folketelling for Kråkstad 1910: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036368001204
– Ministerialbok for Kråkstad 1880-1892: http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000001419850
– Ministerialbok for Kråkstad 1893-1931: http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000002499146http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000001296808http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/person/pv00000001347930 og http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000001297763