Bildet ovenfor viser barn som leker ”Bro, bro brille” i skolegården på Kråkstad skole i 1933. Knut Eikvoll og Grethe Lynne danner bro. Fremst i rekka står Ruth Pedersen og Alma Bjoner. Hvem som kom aller sist og måtte i den sorte gryte, vet vi ikke.

Leken ”Bro, bro brille” er et godt eksempel på et kulturuttrykk på vandring. Leken finnes i ulike former over hele verden. I Sverige kalles den ”Bro, bro breja,” på Island kalles den ”Bruarleikur.” Det finnes også tyske, koreanske og japanske varianter. Mest kjent er kanskje den engelske versjonen ”London Bridge is Falling Down.”

Det er uklart hvor leken opprinnelig kommer fra og hvor gammel den er. En del britiske forskere har en dristig teori om at leken kan tidfestes til 1014. Dette året hjalp Olav den hellige den angelsaksiske kongen Ethelred II med å gjenvinne London fra danene. I den forbindelse skjedde nettopp det som er beskrevet i den engelske versjonen: London Bridge falt ned. Det hersker imidlertid slett ikke noen enighet blant forskere om opprinnelsessted og opprinnelsesår for leken. Den danske musikkhistorikeren Hjalmar Lauritz Thuren, mener leken skriver seg tilbake til førkristen tid. Andre mener den til og med kan skrive seg fra ei tid med menneskeofring. Lekens utbredelse over store deler av verden tyder iallfall på at den har en anselig alder.

Hvor nå enn leken kommer fra, så har den iallfall spredt seg over hele verden og lekes like gjerne i Korea som i en skolegård i Kråkstad. Dette kulturuttrykket har i høyeste grad vandret fra opprinnelsesstedet og funnet fotfeste andre steder i verden. Slik er det også med mange av de andre kulturuttrykkene vi finner rundt oss daglig. De har vandret fra sitt opprinnelsessted og etter hvert tatt veien hit.

Foto:
Bro bro brille i skolegården, 1933.
Fotonummer: SKIH 025 015.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Astri Jahr.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Nettsider
Institut for anvendt folkekultur: www.folkekultur.dk
Nordisk Familjebok, digital faksimileutgave
Projekt Runeberg: http://runeberg.org/nf/
Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Bro,_bro_brille