Summary

Denne høsten er det 100 år siden både Ski og Kolben bibliotek startet opp driften. Dette vil bli behørig markert begge steder. Bildet viser biblioteket i Ski for ca. 50 år siden.

Denne høsten er det 100 år siden både Ski og Kolben bibliotek startet opp driften. Dette vil bli behørig markert begge steder.

Bildet denne måneden er tatt for ca. 50 år siden og viser datidens biblioteklokaler i Ski. Den gangen holdt Ski folkebibliotek til i Bokhuset i Idrettsveien. Folkebiblioteket hadde allerede da måttet flytte flere ganger og hadde vært gjennom en rekke store utfordringer. Våren 1964 flyttet de inn i nye lokaler i Bokhuset. Bygningen hadde bokhandel og frisør i 1. etasje mens biblioteket holdt til i 2. etasje. Biblioteket holdt til her i over 20 år, fram til sommeren 1987.

Foto:
Biblioteket i Bokhuset, Ski, ca. 1970.
Fotonummer: SKIB 021 002
Fotograf: ukjent.
Foto fra Nordre Follo lokalhistoriske arkiv