Bildet er trolig tatt en vinter på 1940-tallet og viser Essos bensinstasjon i Ski, også kalt Bellano. Bensinstasjonen lå ved krysset Jernbaneveien – Torgveien. Bellano ble oppført i 1939 av Østlandske Petroleumscompagnie A/S (Esso) etter tegninger av arkitekt S. Brænne fra Oslo.

Bellano
Vi kjenner ikke til hvorfor bensinstasjonen ble kalt Bellano. Bellano er navn på et sted i Nord-Italia, men stedet har neppe noe med denne bensinstasjonen i Ski å gjøre. Navnet kan likevel ha sine røtter i Italia. Det latinske ordet ”belle” betyr noe sånt som vakkert, godt, pent, smakfullt. Og det var virkelig en vakker bensinstasjon som ble bygd i Ski like før krigen.

Odin Meyer Hansen (1894-1970) var disponent ved stasjonen. Hansen startet bensinsalg i Ski allerede i 1933. Han satte opp en enkel bensinpumpe på eiendommen Lykkebo, like bak det som skulle bli Bellano. Samme år kjøpte han en liten del av Vanaheims tomt som lå mellom Lykkebo og Jernbaneveien. I 1939 ble Bellano oppført på denne tomten og bensinsalget flyttet dit. På Lykkebo ble det reist bilverksted og bilforretning (i 1938). Den nye bygningen som vi ser litt av i bakgrunnen på bildet, fikk navnet Mekano.

1930-tallets bensinstasjoner
Det var for øvrig på 1930-tallet at bensinstasjonene i større grad begynte å finne sin form. Bak den nye utformingen sto den amerikanske industridesigneren Walter Dorwin Teague. Teague ble engasjert av Texaco for å utvikle en ny type bensinstasjoner. Konseptet som etter hvert ble valgt var basert på en moderne strømlinjeformet bygning med hvite, glatte, emaljerte metallplater, buede hjørner og store glassflater. Bensinstasjonene skulle være godt synlige, også i mørket, og utformingen skulle symbolisere gode varer og god service.

Den første Texaco-stasjonen utformet etter Teagues design så dagens lys i 1934. Tre år seinere ble den første Texaco-stasjonen med denne utformingen oppført i Bispegata i Oslo. Teagues design fikk tilnavnet ”kjøleskaps-arkitektur” på grunn av likheten med de emaljerte overflatene på datidens hvitevarer. Texaco bygde over 10.000 bensinstasjoner av denne typen. De fleste av de andre selskapene bygde lignende stasjoner i årene som kom, også Esso som sto bak bensinstasjonen i Ski.

Fra bensin til frityrolje
I årene etter krigen var det restriksjoner på bilsalget her i landet. Først i 1960 ble disse opphevet og bilsalget sluppet fri. Resultatet ble en voldsom økning i personbilparken. I perioden 1960-65 ble antallet personbiler på norske veier mer enn fordoblet. Denne voldsomme veksten førte også til større etterspørsel etter drivstoff og produkter til bilvedlikehold. Bensinstasjonenes funksjon begynte også å endre seg. I starten hadde salget hovedsakelig dreid seg om bensin og bilrelaterte produkter. Etter hvert kom flere artikler i salg i lokalene. Flere av de gamle bensinstasjonene begynte dermed å bli for små. Dette gjaldt også for Bellano og endringer presset seg fram.

I 1970 hadde Norske Esso planer om å fornye Bellano. Den karakteristiske buede ekspedisjonsbygningen skulle da rives og erstattes med en større rektangulær bygning. Baldakinen over pumpene skulle fjernes og det skulle settes opp flere pumper. Disse planene samsvarte imidlertid dårlig med kommunens øvrige planer for området og ble derfor skrinlagt. For å kunne oppføre en mer tidsmessig bensinstasjon, ble virksomheten flyttet til sin nåværende plass i Nordbyveien. I stedet ble det åpnet gatekjøkken, drevet av Cafenett, i de gamle lokalene.

Gatekjøkkenet og området rundt ble fort et populært tilholdssted for mange unge. Ungdommenes aktiviteter medførte tidvis en god del støy. Gatekjøkkenet ble derfor ikke et like populært innslag for beboerne i de nærmeste bygningene. Særlig støy fra biler og motorsykler kunne bli i meste laget for enkelte. Beboerne tok opp støyproblematikken i et brev til kommunen sommeren 1978. Der blir forholdene beskrevet slik: ”Motorkjøretøyene blir stadig ruset opp og spyr ut eksos og støy, slik at det er umulig å ha vinduene åpne på varme dager. Det foretas også utstrakt tuting med horn. Enkelte har også flertonige horn som kan virke nokså enerverende. Man har følelsen av å bo ved en racerbane. Av og til har vi motorsykler som benytter Torgveien som kunstkjøringsbane ved å kjøre på ett hjul. Det nyeste på bilkjøringsområdet er at man tar bremsevæske på bilgummien og bråstarter og kjører rundt på parkeringsplassen foran Lislerud, slik at hele området blir røyklagt med blå røyk.”

Cafenett eide ikke Bellano, men leide eiendommen av Norske Esso. I 1983 gikk leieavtalen ut. Ski kommune hadde allerede besluttet å kjøpe området for å bruke det til parkeringsplass. Avtalen mellom Esso og Cafenett ble derfor ikke fornyet. Trolig var denne avgjørelsen også til glede for mange av beboerne i området.

Samtidig betydde dette slutten for den elegante bygningen som bar det vakre navnet Bellano. Bensinstasjonen ble revet en gang rundt midten av 1980-tallet.

Foto:
Bellano og Mekano, 1940-tallet.
Fotonummer: 0213-008-0004.
Fotograf: Thorstein Nielsen.
Giver av bildet: Eva Syversen.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Det norske næringsliv, Akershus fylkesleksikon, Det Norske Næringsliv Forlag, Bergen 1952.
Aamo, Alv Skogstad: Bensinstasjonen: en visuell historie, Messel forlag, 1995.

Nettkilder:
Statistisk Sentralbyrå.

Arkivkilder:
Ski lokalhistoriske arkiv: Bygg som er revet: Gnr.134 bnr.141-142 og 109. Gnr.129 bnr. 4.