For femti år siden, i mai 1951, arrangerte Ski IL revyen ”H’Alma mater.” Et av innslagene i denne revyen var barneballetten. Jentene som danser på bildet er i alderen 11-13 år. Vi kjenner navnene til seks av disse. Fra venstre ser vi Solveig Ottestad, Laila Tharaldsen, Ellen Skotner, to ukjente, Reidun Løken, Bjørg Kristiansen og Turid Skonnord. Instruktør for balletten var Grethe Boger. Musikken sto Svendsens kvartett for. I Ski Idrettslags medlemsblad nr.5 1951 blir denne kvartetten omtalt som ”det beste musikkensemble Ski noen gang har hatt.” Kvartetten besto av Thoralf Svendsen (trekkspill), Kjell Mørk (piano), Ragnar Nygård (gitar) og Per Sleipnæs (cello).

Foto:
Barneballett, 1951.
Fotonummer: SKIH 053 031.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Ellen Ørjevik.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Ski Idrettslag medlemsblad nr.5, 1951.

Arkivkilder:
Ski lokalhistoriske arkiv: Fotoperm 14.