De to jentene på bildet er døtrene til ekteparet Klouman på Waldemarhøy. Til venstre ser vi Jonna Ulrica Vilhelmine og til høyre Else Marie Fredrikke.

Far til disse to jentene var Georg Juell Klouman (født 1851). Han jobbet som jernbanelege og kommunelege i Kråkstad herred. Han var gift med den danske adelsdamen Johanna Alma Ulrica Bernstorff (født 18/10 1854). Georg døde brått 20.august 1906 av blodpropp, bare 55 år gammel. Etter mannens død solgte Johanna Waldemarhøy og flyttet fra Norge sammen med sine to gjenlevende døtre. Johanna døde i Sveits i 1934, 80 år gammel. Etter sin død kom hun tilbake til Ski. Hun ble gravlagt sammen med mannen like utenfor Ski kirke.

Jonna Ulrica Vilhelmine var eldst av de to jentene. Hun var født 28.mai 1886. Hun ble døpt i Ski kirke 4.juli samme år og sjelden har vel Skibyen tatt imot så mange fornemme gjester på en gang. Tre av fadderne var grever, i tillegg var det en komtesse (grevedatter) og en skoledirektør blant de øvrige fadderne. I 1909 giftet Jonna seg med nederlenderen Albertus Willem Sijthoff. Jonna blei ei riktig gammel dame. Hun døde i 1982, i Den Haag, 96 år gammel.

Else Marie Fredrikke og tvillingsøsteren Alma Henriette Adeline var født 22.juni 1889. De ble døpt i Ski kirke 4.september samme år. Ved denne anledningen var det også en rekke adelige til stede. Else Maries tvillingsøster døde allerede i 1892, bare tre år gammel. Både Else Marie og storesøster Jonna gikk på skole i Kristiania. De var dermed blant de første pendlerne i Skibyen. Else Marie utdannet seg som sykepleier. Hun døde i Sveits i 1964, nesten 75 år gammel.

Foto:
Vinterkledte barn hos fotografen, 1894.
Fotonummer: 0213-225-0001.
Fotograf: Ernest Rude.
Giver av bildet: Ulrica Myhre.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Krogstie, Per A.: «Waldemarhøy, Bygde- og kultursenter i Ski» i Follominne 2005, Follo Historielag, Drøbak 2005.

Nettkilder:
Digitaal Tijdschrift: http://www.geneaservice.nl/ar/2004/ar-286.html
Digitalarkivet, følgende sider: http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000004878933http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000000653838http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000004878932http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000004880230http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000004880223http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000000625220
Familien van de Veldes side: http://www.famvandevelde.nl/files/DenHaag1903-1912-2.pdf
Ski Historielag: http://www.des-norge.no/ski-historielag/lokalhistorie/15/15b/15b1+.htm
Ski slektshistorielag: http://www.skislekt.no/adel/Bernstorff.htm