Det har gått 75 år siden denne bandykampen fant sted på Sportsplassen i Ski. Skis spillere er i lyse trøyer. Vi vet ikke hvem motstanderne er.

Bandy i Ski IL
Det var først etter krigen at bandy ble en del av aktivitetstilbudet til utøverne i Ski IL. I løpet av vinteren 1945-46 ble det arrangert flere treningskamper på Rullestadvannet, og idrettslaget klarte å stable på beina et ganske bra lag.

I Østlandets Blad kan vi lese om en treningskamp mellom Ski og Kolbotn Idrettsklubb på Sportsplassen 27.januar 1946. Avisen forteller at det ble en jevn og vekslende kamp som Ski til slutt vant 5-4, noe ØBs reporter mente var rettferdig. Han roste også gjestene fra Kolbotn og skriver: «Kolbotns spillere var hurtige og sympatiske, meget jevne med bra kølleføring.» (ØB 28.januar 1946).

Ski spilte flere treningskamper utover vinteren 1946. De vant 4-3 mot Fight, 4-3 over Kolbotn A og B og 4-2 over Askim. Det vant altså samtlige kamper – noe som sporet til videre satsing. De kontaktet en trener fra Kolbotn som skulle komme og hjelpe til litt når det var brukbar is.

Sportsplassen
Baneforholdene var et tilbakevendende tema. Det gikk selvsagt an å spille på islagte vann, men best var det å få Sportsplassen brøytet og islagt. Ski kommune var velvillige og stilte opp med nødvendig utstyr. I perioder med kraftig snøfall ble det imidlertid vanskelig for kommunen å hjelpe til. Da var plogen opptatt med å holde veiene åpne. Idrettslaget ønskte seg også flomlys slik at det gikk an å trene om kveldene. I første omgang var ikke dette mulig, men utpå vinteren 1947 ble det rigget opp et provisorisk anlegg.

Den islagte Sportsplassen kom ikke bare bandyspillerne til gode. Her var det et yrende liv fra tidlig på dag til flomlysene ble skrudd av kl.22. Om formiddagene hadde skolene gymnastikktimer her. Om ettermiddagene og kveldene kunne alle og enhver ta turen opp dit, spenne på seg skøytene og ha det moro på isen.

Seriespill
Skis bandylag meldte seg på seriespill høsten 1946 og ble satt opp i Akershus bandykrets’ 3.divisjon. Den første seriekampen fant sted på Sportsplassen i desember. Ski vant 5-3 over Bekkelaget. Kampene fortsatte utover vinteren 1947 og Ski vant de fleste. Søndag 2.februar var det toppoppgjør på Sportsplassen. Da møtte Ski serielederen, Frem 31. Med seier ville Ski gå forbi og sikre seg 1.plassen. Frem 31 viste seg imidlertid å være for gode og vant til slutt 5-2. Ski IL kunne likevel være godt fornøyde med sin første sesong med seriespill.

Bandy ble etter hvert en svært populær sport i Ski. Mange unge strømmet til treningene og laget gjorde det svært godt i serien. Det hele kulminerte med opprykk til 1.divisjon i 1954. 1.divisjon var den gangen i realiteten nivå tre i Norge. Ski overlevde første sesong i 1.divisjon med et nødrop. De kom på delt sisteplass sammen med Speed. Det var imidlertid slik at bare ett lag kunne rykke ned. Ski måtte dermed spille en avgjørende kamp mot Speed. Denne vant de 4-3 og beholdt plassen.

Interessen for bandy hadde imidlertid begynt å avta utover mot midten av 1950-tallet. Treningsmulighetene hadde blitt dårligere, dessuten begynte flere å spille ishockey i stedet. Riktig ille ble det søndag 22.januar 1956. Ski skulle da spille seriekamp mot Strømmen, men klarte rett og slett ikke å stille lag. Strømmen tok da begge poengene uten å ha satt skøytene på isen.

Etter dette ble det lite organisert bandyspilling på Sportsplassen. Bandysporten hadde hatt flere gode år etter krigen, men etter rundt ti års aktivitet var det slutt.

 Foto:
Fotonummer: SKIH 360 011
Bandy på Sportsplassen, 1946.
Fotograf og giver av bildet: Stein Hvaal.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Arkivkilder:
Arkiv P-1021: Ski IL.

Trykte kilder:
Akershus Amtstidende, følgende utgaver: 3.januar og 2.februar 1955, 25.januar 1956 og 28.november 1958.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 28.januar, 4.november og 27.desember 1946, 31.januar og 5.februar 1947.