Fram til Nærevann ble drikkevannskilde for Ski, var det et yrende badeliv her. Hytta på bildet ble bygd midt på 1930-tallet av Marie og Marius Bjerke sammen med sønnene Andreas og Sven. Den bestod av peisestue, kjøkken og garderobe og hadde en svalgang i forkant.

Det ble satt opp brygger, badehus, bord og benker og tilkjørt sand som gjorde stranda til et ypperlig badested. Det kostet 10 øre for voksne og 5 øre for barn å benytte stedet. Marie Bjerke solgte hjemmelaget is og wienerbrød til badegjestene.

Hytta ble også brukt til ulike sammenkomster. Flere lag og organisasjoner hadde møtene sine her. Etter en tilstelning i 1949 brøt det ut brann og hytta brant ned til grunnen. Det ble ikke gitt tillatelse til å gjenreise bygget. I 1992 ble Nærevann vernet. Området er nå naturreservat.

Foto:
Bjerkestranda, 1937.
Fotonummer: SKIH 055 008.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: May Britt Eldor
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Kilder:
Lovdata: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-19921002-0750.html
Ski Historielags kalender 2001