I perioden 1932-40 var det badedam i Kværnerbekken. Dammen lå rett nord for brua til Kværner gård. Det ble fisket ørret i bekken fram til slutten av 1950-tallet.

På bildet ser vi Dagny (lengst til venstre) og Anne Helene Kværner (lengst til høyre) som leker i badedammen sammen med to svenske gjester en vakker sommerdag i 1932.

Foto:
Badedammen i Kværnerbekken, 1932.
Fotonummer: SKIH 036 030.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Anne Helene Foss.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.